Úroveň č.1: LOS, SLON,
Úroveň č.2: SKOK, KOKOS,
Úroveň č.3: ŠÁL, ŠKÁLA, ŠÁLKA,
Úroveň č.4: ROJ, STO, STROJ,
Úroveň č.5: KRK, ROK, KROK,
Úroveň č.6: PÄŤ, PÄSŤ, SPÄŤ,
Úroveň č.7: PEC, PIŤ, PIECŤ,
Úroveň č.8: OSA, SOB, BOSO, OSOBA,
Úroveň č.9: OKO, ONO, KONTO,
Úroveň č.10: DAV, DVA, VODA, VDOVA,
Úroveň č.11: ASI, VLK, LAIK, SILA, VILA, VLAK, SLIVKA,
Úroveň č.12: OKO, POT, TYP, POTOK, KOPYTO,
Úroveň č.13: PAS, PÁS, ZÁPAS,
Úroveň č.14: PRE, DREP, PRED,
Úroveň č.15: PRI, PÁR, TRI, TRÁM, PRIMÁT,
Úroveň č.16: TEN, MENO, TEMNO,
Úroveň č.17: DNO, NAD, ONA, DRON, RIAD, RODINA,
Úroveň č.18: LAMA, MAPA, LAMPA, PALMA,
Úroveň č.19: REČ, PERO, PREČ, PREČO,
Úroveň č.20: DVA, ČAJ, VODA, DOJČA, DVOJČA,
Úroveň č.21: SVAL, VLAS, VLASY,
Úroveň č.22: KTO, KINO, NIKTO,
Úroveň č.23: HAD, POD, ĽAD, POĽA, POHĽAD,
Úroveň č.24: HLT, LETO, HOTEL,
Úroveň č.25: LES, LEV, LOS, LOV, VESLO,
Úroveň č.26: DAR, DAV, RAD, PARA, RADA, VADA, PRAVDA,
Úroveň č.27: NIE, NIČ, NIEČO,
Úroveň č.28: VON, ÁNO, DÁVNO, NÁVOD,
Úroveň č.29: KRM, RÁM, KOMÁR,
Úroveň č.30: BOH, BOJ, HOBOJ,
Úroveň č.31: ÚTES, ÚČES, ÚČET, SÚČET,
Úroveň č.32: KRT, STO, TAK, KOSTRA, TROSKA,
Úroveň č.33: DELO, DIEL, DOLE, DIELO,
Úroveň č.34: SOVA, STAV, SOTVA,
Úroveň č.35: TEN, TETA, TALENT,
Úroveň č.36: CIT, HIT, HOCI, TICHO,
Úroveň č.37: BAR, BEZ, RAZ, BREZA, ZEBRA,
Úroveň č.38: SOM, PÍSMO, PROSÍM,
Úroveň č.39: BOL, LEBO, OBAL, ALEBO,
Úroveň č.40: ASI, NIE, SEN, PENA, PSINA, SPANIE,
Úroveň č.41: KTO, OKO, ONO, OKNO, KONTO,
Úroveň č.42: PLOT, POLE, TELO, TEPLO,
Úroveň č.43: LAIK, SILA, SVAL, VILA, SLIVKA,
Úroveň č.44: AKO, KOPA, KOPAŤ, OPEKAŤ,
Úroveň č.45: PARK, ZRAK, PRÍKAZ,
Úroveň č.46: DLH, HAD, HALA, DLAHA,
Úroveň č.47: INAK, KLIN, LINKA,
Úroveň č.48: MENO, NORMA, RAMENO,
Úroveň č.49: RADA, RANA, HRANA, HANDRA,
Úroveň č.50: INÝ, NIČ, ČIN, ČINNÝ,
Úroveň č.51: DAV, VLK, VLAK, VKLAD,
Úroveň č.52: PÁR, PÁS, PÁV, PRAVÁ, SPRÁVA,
Úroveň č.53: LUPA, PLAZ, PULZ, PAUZA, APLAUZ,
Úroveň č.54: DNU, DUB, DUNA, NUDA, BUNDA,
Úroveň č.55: KRUH, KURA, RUKA, OKRUH, UHORKA,
Úroveň č.56: ZEM, MRÁZ, ZÁMER,
Úroveň č.57: MORE, METER, METEOR,
Úroveň č.58: KOV, KRV, VOŠ, ŠOK, VRŠOK,
Úroveň č.59: MÁJ, NÁM, NÁJOM,
Úroveň č.60: VEC, CVAL, VIAC, CIEVA, VALEC, LAVICE,
Úroveň č.61: MÚR, MECH, MECHÚR,
Úroveň č.62: HUS, SUP, TRH, PRST, TRUP, PSTRUH,
Úroveň č.63: KOZA, OÁZA, ZATO, ZÁTKA, OTÁZKA,
Úroveň č.64: LOV, VEKO, ČLOVEK,
Úroveň č.65: POT, TRI, PROTI, PROFIT,
Úroveň č.66: LET, META, METLA,
Úroveň č.67: BOD, DOM, MOL, DOBA, DOMA, MDLOBA,
Úroveň č.68: KINO, LANO, TLAK, TONA, KOTLINA,
Úroveň č.69: POD, SUD, OSUD, PUTO, ODSTUP,
Úroveň č.70: KOČ, ČLN, ČELO, ČLEN, ČLENOK,
Úroveň č.71: ROH, HORA, OPAR, ROPA, PAROH,
Úroveň č.72: PIŤ, PLŤ, PLSŤ, LEPIŤ, PLIESŤ,
Úroveň č.73: DNO, HON, NAD, NEHODA,
Úroveň č.74: PAS, PLNÝ, PLAST, PLATNÝ, SPLATNÝ,
Úroveň č.75: KEL, VEK, LIEK, LIEVIK,
Úroveň č.76: ROJ, ZBOR, ZBROJ,
Úroveň č.77: ALE, REPA, PERLA,
Úroveň č.78: DÓM, MED, TAM, ATÓM, MÓDA, METÓDA,
Úroveň č.79: COP, PRI, OPCIA, OPICA, PORCIA,
Úroveň č.80: SRNA, STAN, URNA, SATURN, STRUNA,
Úroveň č.81: MOST, STOPA, POMSTA,
Úroveň č.82: BRAT, KRAB, KÚRA, TÚRA, BÚRKA, TRÚBKA,
Úroveň č.83: DVA, VEDA, VEĽA, VEDĽA,
Úroveň č.84: KRT, OSA, STO, TROSKA,
Úroveň č.85: JAR, JED, PRE, DREP, PRED, PREDAJ,
Úroveň č.86: KDE, KER, ROK, REKORD,
Úroveň č.87: KÁRO, SPOR, PÁROK, SPORÁK,
Úroveň č.88: BEH, BREH, HREBEŇ,
Úroveň č.89: KUS, TUK, SKOK, SKUTOK,
Úroveň č.90: KAM, KARI, MORA, MRAK, MORIAK,
Úroveň č.91: BYT, RYS, BYSTRÝ,
Úroveň č.92: PES, SIEŇ, PIESEŇ,
Úroveň č.93: ATAK, KARTA, KARATE,
Úroveň č.94: LUK, VNUK, VULKÁN,
Úroveň č.95: HRA, RÁD, HRAD, DRÁHA,
Úroveň č.96: DAR, RAD, DÁMA, DRÁMA,
Úroveň č.97: DIV, VODA, DIALO, ODLIV, DIVADLO,
Úroveň č.98: DAŤ, MAŤ, RIAD, MIERA, DRIEMAŤ,
Úroveň č.99: PEĽ, SOĽ, POSTEĽ,
Úroveň č.100: KOSŤ, RISK, KOSIŤ, KORISŤ,
Úroveň č.101: ZEM, ZLE, ZMES, ZMYSEL,
Úroveň č.102: ŽIŤ, RÁSŤ, STÁŤ, STRÁŽ, STRÁŽIŤ,
Úroveň č.103: BIČ, IBA, BIELA, LIEČBA,
Úroveň č.104: SOM, OSEM, SITO, MESTO, SMETI, MIESTO,
Úroveň č.105: GAUČ, IGLU, LAIK, ULIČKA, GULIČKA,
Úroveň č.106: MENA, MORE, NORMA, RAMENO,
Úroveň č.107: LES, SVET, VESLO, SVETLO,
Úroveň č.108: NÁM, RÁM, ÁNO, RÁNO, ROMÁN,
Úroveň č.109: DOM, MOL, POD, PLOD, DIPLOM,
Úroveň č.110: TVAR, TVÁR, VÁZA, ZÁVRAT,
Úroveň č.111: NIE, NIŤ, SEN, NIESŤ,
Úroveň č.112: BOD, NEŽ, DŽOB, NEBO, BENDŽO,
Úroveň č.113: HLT, HALA, PACH, PLAT, PLACHTA,
Úroveň č.114: HÁK, ŠOK, HORKÁ, HRÁŠOK,
Úroveň č.115: PÁR, PÁV, NERV, PRÁVE, SPRÁVNE,
Úroveň č.116: DIEL, TEDA, DETAIL,
Úroveň č.117: CHÝR, CHORÝ, RÝCHLO,
Úroveň č.118: STAV, TEST, VETA, VESTA, DETSTVA,
Úroveň č.119: KRV, KOSA, SAKO, SOVA, VOSK, SVORKA,
Úroveň č.120: KRK, KRÍK,
Úroveň č.121: LEV, VEC, CVAL, VALEC,
Úroveň č.122: DNO, HON, NAD, ONA, NOHA, HODINA,
Úroveň č.123: OKO, KOLO, SOKOL, KOSTOL,
Úroveň č.124: EMU, SIEŤ, MIESŤ, MUSIEŤ,
Úroveň č.125: LOV, LIPA, PIVO, OLIVA, PALIVO,
Úroveň č.126: VÝR, DÝZA, VÝRAZ, ZDRAVÝ,
Úroveň č.127: BOH, HROB, UCHO, BRUCHO,
Úroveň č.128: KOV, VOŠ, ŠEV, KVET, VŠETKO,
Úroveň č.129: TEN, MENO, TEMNO, MOMENT,
Úroveň č.130: PÄŤ, PÄSŤ, SPÄŤ,
Úroveň č.131: ALE, LET, TAM, META, METLA,
Úroveň č.132: LOS, DELO, DOLE, SEDLO,
Úroveň č.133: TAK, KAŠA, TAŠKA, ŠATKA,
Úroveň č.134: CENA, INAK, KANEC, CIEVKA, KANVICE,
Úroveň č.135: MED, DOMA, ROLE, MODEL, MERADLO,
Úroveň č.136: KUNA, KURA, RUKA, URNA, KORUNA,
Úroveň č.137: ZOO, BOZK, ZBOR, OBRÁZOK,
Úroveň č.138: NOS, KOPA, SOPKA, SPONA, SPONKA,
Úroveň č.139: VEK, CVOK, OVCE, VEKO, VRECKO,
Úroveň č.140: REČ, ČERV, VEČER, VČERA, VEČERA,
Úroveň č.141: PRST, ROŠT, STROP, ŠPORT, PŠTROS,
Úroveň č.142: CHRUP, PAROH, PRACH, PORUCHA, ROPUCHA,
Úroveň č.143: TRH, CHOV, HROT, TVOR, VRTOCH,
Úroveň č.144: HAD, HRDO, HROM, OHRADA, HROMADA,
Úroveň č.145: RANA, SRNA, STAN, TRASA, STRANA,
Úroveň č.146: DAR, DVA, RAD, RADA, VADA, VRAŽDA,
Úroveň č.147: TRI, RIAD, TRAŤ, TRIDSAŤ,
Úroveň č.148: BYT, RYS, SYR, SÝTY, BYSTRÝ,
Úroveň č.149: DEKA, KARI, DIERA, RIEKA, KRIEDA,
Úroveň č.150: PAS, DREP, PRED, REPA, PREDSA,
Úroveň č.151: COP, PEC, PES, PERO, SPOR, PROCES,
Úroveň č.152: BEH, BREH, BAREL, HRABLE,
Úroveň č.153: AKO, BOK, BOL, OBAL, OBLAK,
Úroveň č.154: KAM, KRM, ROK, MORA, MRAK, KOMORA,
Úroveň č.155: KUS, LUK, ČAS, KLUS, SLUČKA,
Úroveň č.156: KER, KRT, PRE, PARK, PERA, PARKET,
Úroveň č.157: BOJ, JAS, OSA, SOB, JASNO, BONSAJ,
Úroveň č.158: ABY, RYBA, VEĽA, VEĽRYBA,
Úroveň č.159: VON, INÁČ, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK,
Úroveň č.160: STO, BOSO, OSOBA, SOBOTA,
Úroveň č.161: BAR, KRAB, KÚRA, BÚRKA,
Úroveň č.162: KEL, LAIK, LIEK, TLAK, ELITA, LIMETKA,
Úroveň č.163: ASI, DAŤ, DOSŤ, SPAŤ, POSADIŤ,
Úroveň č.164: NIE, DIEL, ELÁN, IDEÁLNE,
Úroveň č.165: KTO, SOM, TÝM, MOST, MÝTO, KOSTÝM,
Úroveň č.166: MÚR, MÚKA, ÚNIA, ÚNIK, MANIKÚRA,
Úroveň č.167: ATAK, KARTA, MARKA, MATKA, KAMARÁT,
Úroveň č.168: HALA, HLAS, SNAHA, NAHLAS,
Úroveň č.169: BOD, DAV, DOBA, VODA, BUDOVA,
Úroveň č.170: STAV, SVET, VETA, VESTA,
Úroveň č.171: NIČ, PRI, ČIN, ČÍNA, PRÍČINA,
Úroveň č.172: POT, PARA, ETAPA, OPRATA, OPATERA,
Úroveň č.173: HÁK, KÁRO, HORKÁ, HRÁŠOK,
Úroveň č.174: DOM, DYM, MOL, OMYL, MYDLO,
Úroveň č.175: CEZ, KURZ, ZRAK, CERUZKA,
Úroveň č.176: MENA, MISA, SMETI, TENIS, MIESTNA,
Úroveň č.177: KRK, KROK, ÚROK, KRÚŽOK,
Úroveň č.178: PÁR, HORE, POHÁR, POHÁRE,
Úroveň č.179: LAMA, MAPA, LAMPA, PALMA,
Úroveň č.180: DIV, VLK, VLAK, DIALO, VKLAD, KLADIVO,
Úroveň č.181: DNU, DUB, DUNA, BUNDA,
Úroveň č.182: DNO, DRON, RÁNO, NÁROD,
Úroveň č.183: NOS, SLON, SKLON, SLNKO,
Úroveň č.184: ALE, MED, DELO, DOLE, MODEL, MERADLO,
Úroveň č.185: CIT, TEN, CENA, CESTA, STANICE,
Úroveň č.186: LEV, VEC, VIAC, CIEVA, LAVICE,
Úroveň č.187: TAK, KRAJ, TETA, TRAJEKT,
Úroveň č.188: KDE, NAD, DNES, KUNA, SEKUNDA,
Úroveň č.189: BOH, HON, ONA, NOHA, BAHNO,
Úroveň č.190: PIŤ, ŽIŤ, POŽIAR, OPRAŽIŤ,
Úroveň č.191: KRUH, KURA, RUKA, UHORKA,
Úroveň č.192: JEŽ, JÚN, NEŽ, ZÚŽENEJ,
Úroveň č.193: LES, LOV, LOSOS, SLOVO, SLOVESO,
Úroveň č.194: HLT, LET, LETO, TELO, HOTEL,
Úroveň č.195: EMU, MEĎ, MIER, ĎUMBIER,
Úroveň č.196: KRV, CVOK, VEKO, VRECKO,
Úroveň č.197: MÁJ, NOC, NÁJOM, NÁJOMCA,
Úroveň č.198: ĽAD, OCEĽ, OVCE, VEDA, VEDĽA, ĽADOVEC,
Úroveň č.199: KOV, VOŠ, ŠOK, ŠTRK, VRŠOK, ŠTVRTOK,
Úroveň č.200: DRAK, AKORD, KORAL, ODRAZ, ZRKADLO,
Úroveň č.201: NIČ, NIŤ, NOS, ČIN, KINO, SKONČIŤ,
Úroveň č.202: DAR, RÁD, DÁMA, DRÁMA, ARMÁDA,
Úroveň č.203: HRA, ROH, HORA, UCHO, PAROH, PRACH, PORUCHA, ROPUCHA,
Úroveň č.204: JAR, JAS, KRAJ, KÔRA, SKÔR, NAJSKÔR,
Úroveň č.205: NIČ, TAK, INAK, TYČINKA,
Úroveň č.206: KEL, LIEK, SKLEP, SLIEPKY,
Úroveň č.207: AKO, KTO, OSA, ROK, KOSTRA, TROSKA,
Úroveň č.208: NIŤ, KINO, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ,
Úroveň č.209: KOPA, PARK, PERO, RIEKA, OPIERKA,
Úroveň č.210: LIPA, LUPA, ULICA, PALICU,
Úroveň č.211: BOD, BOL, DOM, MOL, DOBA, DOMA, OBAL, MDLOBA,
Úroveň č.212: PAS, PLŤ, PLSŤ, POSLAŤ,
Úroveň č.213: BEZ, KER, RAZ, IZBA, KARI, ZEBRA, ZBIERKA,
Úroveň č.214: PÁR, RÁM, TRÁM, PIRÁT, PRIMÁT,
Úroveň č.215: DELO, DIEL, DOLE, DIELO,
Úroveň č.216: NIE, NIŤ, DOSŤ, SENO, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ,
Úroveň č.217: DREP, PRED, ROLE, PERLA, LEOPARD,
Úroveň č.218: TVAR, TVÁR, VÁZA, TRÁVA, ZÁVRAT,
Úroveň č.219: KOSA, SAKO, LÁSKA, OBLAK, KLOBÁSA,
Úroveň č.220: DAŤ, LOS, SOM, MASŤ, MASLO, MLADOSŤ,
Úroveň č.221: AKO, MORA, MRAK, MORIAK,
Úroveň č.222: ONA, MENA, MENO, MORE, RAMENO,
Úroveň č.223: HRA, HOCI, ČARO, HORČICA,
Úroveň č.224: ATAK, KARTA, KARATE, RAKETA,
Úroveň č.225: KRIK, RISK, ISKRA, SKRINKA,
Úroveň č.226: ONO, KOLO, OKNO, KOLENO,
Úroveň č.227: POD, DOLE, PLOD, POLE, DIELO, PODIEL,
Úroveň č.228: DAV, DIV, VZIAŤ, ZDRAVIŤ,
Úroveň č.229: PÁR, PÁV, NERV, SPRÁVNE,
Úroveň č.230: NAD, HRAD, RADA, RANA, HRANA, HANDRA,
Úroveň č.231: PLAT, KOALA, KAPOTA, LOPATA, LOPATKA,
Úroveň č.232: AKO, KÚRA, ÚHOR, ČARO, HORÚČKA,
Úroveň č.233: HALA, IHLA, DLAHA, HLINA, IHLAN, HLADINA,
Úroveň č.234: LANO, VLAK, VLNA, LANOVKA,
Úroveň č.235: DNO, NEŽ, DŽOB, NEBO, BENDŽO,
Úroveň č.236: PLAZ, PULZ, PAUZA, APLAUZ,
Úroveň č.237: ROJ, ČAJ, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ,
Úroveň č.238: KOV, KOČ, LOV, VLK, VAČOK, VLOČKA,
Úroveň č.239: PES, PÁV, VEK, SPEV, SPEVÁK,
Úroveň č.240: ONO, SEN, SENO, NOROK, SKORO, NESKORO,
Úroveň č.241: MAŤ, ŠIŤ, ZIMA, ZMIEŠAŤ,
Úroveň č.242: DAV, DVA, VEDA, DIEVČA,
Úroveň č.243: DIV, LOV, VILA, VODA, DIALO, ODLIV, DIVADLO,
Úroveň č.244: OPTIK, OPTIKA, OTOČKA, PIATOK, POČIATOK,
Úroveň č.245: KRT, PRE, TYP, PARK, PERA, REPA, PARKET, PARKETY,
Úroveň č.246: ZLE, DELO, OLEJ, JEDLO, ZLODEJ,
Úroveň č.247: KURA, KURZ, RUKA, ZRAK, ZÁTKA, ZÁKRUTA,
Úroveň č.248: SRNA, STAN, URNA, SATURN, STRUNA,
Úroveň č.249: NIE, PEC, CENA, PERA, PRINC, PANCIER,
Úroveň č.250: POD, POT, STO, SUD, SUP, OSUD, PUTO, ODSTUP,
Úroveň č.251: LET, SVET, VESLO, SVETLO,
Úroveň č.252: ALE, DETI, TEDA, ELITA, DETAIL,
Úroveň č.253: DAV, DVA, NAD, NÁVNADA,
Úroveň č.254: BOK, ZOO, BOZK, KÁRO, ZBOR, ZOBÁK, OBRÁZOK,
Úroveň č.255: JED, DNES, JESŤ, JEDEN, NÁJSŤ, NÁDEJE, JEDENÁSŤ,
Úroveň č.256: NIČ, VON, ÁNO, ČIN, INÁČ, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK,
Úroveň č.257: SOVA, SOTVA, STOPA, POSTAVA,
Úroveň č.258: POT, PRST, SPOR, TEST, PRETO, STROP, PROTEST,
Úroveň č.259: BANK, NEBA, LEBKA, KLENBA,
Úroveň č.260: DAŤ, PIŤ, POD, PRI, RIAD, PORADIŤ,
Úroveň č.261: PAS, JASNE, PIANO, PSINA, SPONA, SPANIE, SPOJENIA,
Úroveň č.262: ATAK, KAŠA, TAŠKA, ŠATKA,
Úroveň č.263: RAZ, BREZA, ZEBRA, ZBIERAŤ,
Úroveň č.264: TUK, AUTO, INAK, KUNA, TONA, NIKTO, KOMUNITA,
Úroveň č.265: VEC, ĽAD, VEĽA, ĽADOVEC,
Úroveň č.266: KRT, TAM, ATAK, MRAK, KARTA, MARKA, MATKA, KAMARÁT,
Úroveň č.267: DLH, HAD, HALA, HLAD, DLAHA,
Úroveň č.268: HRA, HROB, OBOR, CHOROBA,
Úroveň č.269: HON, NOHA, PAŽE, ŽENA, POHAN, POŽEHNAŤ,
Úroveň č.270: DAR, RAD, HRAD, HRDO, RADA, OHRADA,
Úroveň č.271: BOL, ZUB, OBAL, UZOL, BUZOLA,
Úroveň č.272: LETO, PLOT, TELO, TEPLO, TEPLOTA,
Úroveň č.273: VIAC, CIEVA, VALEC, LAVICE,
Úroveň č.274: ZLÝ, SIVÝ, ZÁLIV, ZÁVISLÝ,
Úroveň č.275: TAK, KURA, RUKA, STRUK, KAKTUS, RUKSAK, SKRUTKA,
Úroveň č.276: VLK, LAIK, VILA, DIALO, ODLIV, OLIVA, VKLAD, KLADIVO,
Úroveň č.277: MOST, OSEM, SITO, MESTO, SMETI, MIESTO,
Úroveň č.278: ABY, BAR, KRAB, RYBA, RYBAČKA,
Úroveň č.279: DÓM, MED, TAM, ATÓM, META, METÓDA,
Úroveň č.280: OPAR, PARA, ROPA, ETAPA, OPRATA, OPATERA,
Úroveň č.281: STAV, VETA, STENA, NEVESTA,
Úroveň č.282: KRK, TAK, TRI, KRIK, KRITIKA,
Úroveň č.283: LUK, KÚRA, LÚKA, TÚRA, KULTÚRA,
Úroveň č.284: LIPA, OPCIA, OPICA, POLICA,
Úroveň č.285: BEZ, BIŤ, IBA, IZBA, BREZA, REŤAZ, ZEBRA, ZBIERAŤ,
Úroveň č.286: KEL, LES, LOS, LIST, SITO, SITKO, LETISKO,
Úroveň č.287: KDE, KOČ, BEDRO, DOBRE, DROBČEK,
Úroveň č.288: VON, ÁNO, KÁVA, NÁKOVA,
Úroveň č.289: PACH, UCHO, CHRUP, PORUCHA,
Úroveň č.290: ASI, NIE, SEN, CENA, CESTA, STANICE,
Úroveň č.291: OKO, ONO, HNIS, OKNO, OSOH, OHNISKO,
Úroveň č.292: SEN, CENA, KANEC, CESNAK,
Úroveň č.293: HORE, KRUH, OKRUH, UHORIEK,
Úroveň č.294: DAV, PARA, VADA, PRAVDA,
Úroveň č.295: BOH, COP, PACH, CHYBA, POCHYBA,
Úroveň č.296: BOJ, JAS, SOB, JASNO, BONSAJ,
Úroveň č.297: RÁM, SOM, SÁM, SOMÁR,
Úroveň č.298: KRT, ROK, VOŠ, ŠOK, ROŠT, ŠTRK, VRŠOK, ŠTVRTOK,
Úroveň č.299: LES, SEN, ČLN, SLON, ČELO, ČLEN, SLNEČNO,
Úroveň č.300: BOD, BYT, KTO, OKO, ODBYT, DOBYTOK,
Úroveň č.301: SILA, TEST, TETA, SATELIT,
Úroveň č.302: BRAT, PERA, PRETO, POTREBA,
Úroveň č.303: CIT, POCIT, TICHO, POTICHU,
Úroveň č.304: PES, PÁS, PÁV, NERV, PRÁVE, SPRÁVNE,
Úroveň č.305: PLŤ, PLSŤ, SPAŤ, POSLAŤ,
Úroveň č.306: KRV, RÁD, DÁTA, KÁVA, VTÁK, TRÁVA, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.307: DEKA, DRAK, DIERA, RIEKA, KRIEDA,
Úroveň č.308: KAM, NÁM, KOMÁR, NÁROK, NÁRAMOK,
Úroveň č.309: DOM, MOL, DOMA, MORE, ROLE, MODEL, MERADLO,
Úroveň č.310: NIŤ, NOS, SENO, SIEŤ, DONIESŤ,
Úroveň č.311: KTO, OKO, ONO, OKNO, KONTO,
Úroveň č.312: AKO, KOSA, SAKO, SOVA, VOSK, SVORKA,
Úroveň č.313: HIT, TEN, NECHT, TECHNIK,
Úroveň č.314: KÁČA, ŤAVA, VAČOK, ČAKAŤ, OČAKÁVAŤ,
Úroveň č.315: HUS, SUP, TRH, TRUP, PSTRUH,
Úroveň č.316: HAD, HRAD, RIAD, HRDINA,
Úroveň č.317: NIE, KLIN, LIEK, KOLÓNIE,
Úroveň č.318: NIE, PEC, CENA, PENA, PACIENT,
Úroveň č.319: JAS, OSA, JASNO, BONSAJ,
Úroveň č.320: KRM, LAMA, KARAMEL, REKLAMA,
Úroveň č.321: LEV, LOV, VEC, OVCE, LOVEC,
Úroveň č.322: MARS, MORA, OSEM, SMER, SEMAFOR,
Úroveň č.323: ZEM, ZLE, ZMES, ZMYSEL,
Úroveň č.324: VEK, ŠEV, KVET, VEKO, VŠETKO,
Úroveň č.325: DREP, DVOR, PERO, DREVO, VOPRED,
Úroveň č.326: RAD, RADA, VADA, VRAŽDA,
Úroveň č.327: DIV, DIALO, ODLIV, VKLAD, KLADIVO,
Úroveň č.328: NOC, HNEV, HOCI, VIAC, CIEVA, NOHAVICE,
Úroveň č.329: NAD, NÁŠ, ŠÁL, KANÁL, ŠKÁLA, ŠÁLKA, NÁKLAD, ŠKANDÁL,
Úroveň č.330: DNU, KUS, SUD, DNES, KUNA, NUDA, SEKUNDA,
Úroveň č.331: CIT, STAN, CESTA, TANEC, STANICE,
Úroveň č.332: KRK, KROK, ÚROK, KRÚŽOK,
Úroveň č.333: PIVO, VILA, OLIVA, PALIVO,
Úroveň č.334: PLAT, PLOT, TLAK, KOALA, LOPTA, KAPOTA, LOPATA, LOPATKA,
Úroveň č.335: BYT, RYS, SYR, SÝTY, BYSTRÝ,
Úroveň č.336: TAM, MENA, META, AGENT, MAGNET,
Úroveň č.337: NEŽ, DÁVNO, NÁVOD, VÁŽNE, ODVÁŽNE,
Úroveň č.338: TAK, LAIK, VLAK, KVALITA,
Úroveň č.339: DÁTA, KÁVA, TVAR, DÁVKA, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.340: BOL, LOŽ, ŽIŤ, OBLOŽIŤ,
Úroveň č.341: LOS, LOŽ, KOLO, SOKOL, LOŽISKO,
Úroveň č.342: MAŤ, MIER, DIEŤA, MIERA, DRIEMAŤ,
Úroveň č.343: HON, ONA, TONA, HODNOTA,
Úroveň č.344: HRA, ROH, ROK, HORA, KRUH, OKRUH, UHORKA,
Úroveň č.345: PIŤ, ŽIŤ, ORAŤ, POŽIAR, OPRAŽIŤ,
Úroveň č.346: DVA, DÝZA, VÝRAZ, ZDRAVÝ,
Úroveň č.347: SOM, MOST, ÚTOK, SMÚTOK,
Úroveň č.348: VOŠ, ŠOK, VŠAK, ŠOŠOVKA,
Úroveň č.349: LAMA, MAPA, LAMPA, PALMA,
Úroveň č.350: KOPA, SOPKA, SPONA, SPONKA,
Úroveň č.351: DAV, DVA, POD, OPAR, ROPA, VZOR, ODRAZ, POZDRAV,
Úroveň č.352: KUNA, KURA, RUKA, URNA, KORUNA,
Úroveň č.353: BOK, HÁK, HROB, CHROBÁK,
Úroveň č.354: POT, STO, SUP, OSUD, ODSTUP,
Úroveň č.355: PRI, PÁR, RÁM, TRI, TRÁM, PIRÁT, PRIMÁT,
Úroveň č.356: CEZ, VEC, VAJCE, JAZVEC,
Úroveň č.357: LAIK, VLAK, VLNA, LINKA, VANILKA,
Úroveň č.358: KOV, KÝVAŤ, ŤAŽKÝ, VÝŤAŽOK,
Úroveň č.359: INAK, KRAJ, RAJA, RANA, KRAJINA,
Úroveň č.360: DAR, JED, PRE, RAD, PRED, REPA, PREDAJ,
Úroveň č.361: KER, KRT, PRE, TYP, PARK, PARKETY,
Úroveň č.362: NÁM, KÁRO, RÁNO, KOMÁR, NORMA, NÁROK, ROMÁN, NÁRAMOK,
Úroveň č.363: TRH, CHOV, TVOR, VRTOCH,
Úroveň č.364: DNO, DOSŤ, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ,
Úroveň č.365: VEC, ĽAD, OVCA, OVCE, VEDA, VODA, VEDĽA, ĽADOVEC,
Úroveň č.366: REČ, VÝR, ČERV, VERNÝ, VEČER, VEČNE, ČERVENÝ,
Úroveň č.367: ŠIŤ, ŠASI, ŠESŤ, TEŠIŤ, ŠŤASTIE,
Úroveň č.368: PIŤ, PÁS, SPAŤ, ÁZIA, ZÁPIS, ZÁPASIŤ,
Úroveň č.369: TRI, KARI, KRIK, KRITIKA,
Úroveň č.370: PÍLA, OPCIA, OPICA, POLICA, POLÍCIA,
Úroveň č.371: VEC, ĽAD, OVCA, OVCE, VEĽA, ĽADOVEC,
Úroveň č.372: KRK, KEKS, KOSA, KROK, SAKO, SKOK, OKRESKA,
Úroveň č.373: BEZ, IBA, IZBA, KARI, BREZA, ZBIERKA,
Úroveň č.374: KAM, KTO, AUTO, KINO, NIKTO, KOMUNITA,
Úroveň č.375: BOH, HON, ONA, NOHA, BAHNO,
Úroveň č.376: CVAL, LÁVA, VÁHA, CHVÁLA,
Úroveň č.377: COP, PACH, UCHO, CHRUP, PAROH, PRACH, PORUCHA, ROPUCHA,
Úroveň č.378: BOK, ZOO, BOZK, OBOR, ZBOR, ZOBÁK, OBRÁZOK,
Úroveň č.379: LEV, LOV, LETO, SVET, TELO, VESLO, SVETLO,
Úroveň č.380: DAŤ, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ,
Úroveň č.381: LET, LETO, TELO, VESLO, SVETLO,
Úroveň č.382: DIV, VILA, VODA, OLIVA, VKLAD, KLADIVO,
Úroveň č.383: DÓM, MED, TAM, ATÓM, META, MÓDA, TEDA, METÓDA,
Úroveň č.384: BAR, BRAT, KÚRA, TÚRA, BÚRKA, TRÚBKA,
Úroveň č.385: HAD, RAZ, HRAD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA,
Úroveň č.386: TAK, OÁZA, ZATO, ZÁTKA, OTÁZKA,
Úroveň č.387: BEZ, RAZ, BREZA, ZEBRA,
Úroveň č.388: ASI, KEL, LES, PAS, LIEK, LIPA, SKLEP, SLIEPKA,
Úroveň č.389: VÝR, NERV, VERNÝ, VEČNE, ČERVENÝ,
Úroveň č.390: DELO, DIEL, DOLE, DELIŤ, DIELO, ODDELIŤ,
Úroveň č.391: LEV, PIVO, PLOT, TELO, VTIP, PILOT, PLETIVO,
Úroveň č.392: KUS, DNES, DUNA, NUDA, SEKUNDA,
Úroveň č.393: JAR, KRAJ, SRNA, NAJSKÔR,
Úroveň č.394: BOD, OSA, SOB, BOSO, DOBA, OBAL, OSOBA, SLOBODA,
Úroveň č.395: LUK, TUK, FAKT, FAKULTA,
Úroveň č.396: DVOR, OPAR, ROPA, VODA, OPRAVA, DOPRAVA,
Úroveň č.397: RÁD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA,
Úroveň č.398: ROŠT, STROP, ŠPORT, PŠTROS,
Úroveň č.399: KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ,
Úroveň č.400: ASI, CIT, TEN, STAN, TENIS, STANICE,
Úroveň č.401: OSA, PAS, ČAS, POČAS,
Úroveň č.402: AKO, NOS, OSA, SOPKA, SPONA, SPONKA,
Úroveň č.403: VEK, VEKO, VLAK, PALIVO, POLEVA, POLIEVKA,
Úroveň č.404: SOVA, STAV, STOPA, POSTAVA,
Úroveň č.405: VÍR, KURZ, ZVUK, PRÍZVUK,
Úroveň č.406: KRV, DRAK, KÁVA, VTÁK, DÁVKA, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.407: KER, PRE, TYP, PERY, REPA, PARKET, PARKETY,
Úroveň č.408: KRAB, TÚRA, BÚRKA, TRÚBKA,
Úroveň č.409: ALE, LET, LETO, POLE, TETA, TEPLO, TEPLOTA,
Úroveň č.410: HRA, ROH, HORA, ÚHOR, ÚROK, ČARO, HORÚČKA,
Úroveň č.411: DAŤ, DOM, MAŤ, MOL, DOSŤ, MASŤ, MASLO, MLADOSŤ,
Úroveň č.412: KDE, KER, DEKA, DRAK, KARI, RIAD, DIERA, KRIEDA,
Úroveň č.413: OVOS, TVOR, OTVOR, OSTROV,
Úroveň č.414: LAIK, TLAK, ELITA, KLIETKA,
Úroveň č.415: DNO, DŽOB, NEBO, BENDŽO,
Úroveň č.416: LETO, POLE, SKLEP, TEPLO, POTLESK,
Úroveň č.417: BÚDA, CENA, NEBA, DEBNA, NABUDÚCE,
Úroveň č.418: DAR, PES, PRE, PERA, PRED, REPA, PREDSA,
Úroveň č.419: MED, DOMA, MORA, MORE, ROLE, MODEL, MERADLO,
Úroveň č.420: PEC, PES, PERO, SPOR, PROCES,
Úroveň č.421: KOPA, OPTIK, OPTIKA, PIATOK,
Úroveň č.422: ELÁN, KLIN, PLÁN, PELIKÁN,
Úroveň č.423: KLIN, LANO, TONA, LINKA, NIKTO, KOTLINA,
Úroveň č.424: KOV, KRV, KOZA, VZOR, VZORKA,
Úroveň č.425: NIŤ, ČIN, KINO, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ,
Úroveň č.426: DLH, HAD, NAD, NOC, HLAD, NOHA, CHLADNO,
Úroveň č.427: KRK, KROK, KRÍK, OROL, KRÍDLO, KROKODÍL,
Úroveň č.428: REČ, VÝR, SVET, ČERV, ČERSTVÝ,
Úroveň č.429: KEL, LES, LOS, OKO, KOLO, SOKOL, KOLESO,
Úroveň č.430: PRI, KOPA, OPAR, PARK, PERO, ROPA, RIEKA, OPIERKA,
Úroveň č.431: PES, VON, SENO, SPEV, PEVNOSŤ,
Úroveň č.432: KOŽA, KÝVAŤ, ŤAŽKÝ, VÝŤAŽOK,
Úroveň č.433: ŽIŤ, VEŽA, VARIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ,
Úroveň č.434: TUK, STRUK, KAKTUS, RUKSAK, SKRUTKA,
Úroveň č.435: VLK, HOSŤ, SLOH, VLHKOSŤ,
Úroveň č.436: NIČ, VON, ÁNO, INÁČ, KOVÁČ, NOVÁČIK,
Úroveň č.437: DIV, LOV, ZOO, VOZIDLO,
Úroveň č.438: LOS, SOVA, VLAS, OSLAVA,
Úroveň č.439: JAR, JED, DREP, PRED, PREDAJ,
Úroveň č.440: VEC, VIAC, CIEVA, KANEC, CIEVKA, KANVICE,
Úroveň č.441: BAR, BREH, REPA, PAHREBA,
Úroveň č.442: PAS, PÁR, PÁV, PRAVÁ, SPRÁVA,
Úroveň č.443: KARTA, MARKA, MATKA, KAMARÁT,
Úroveň č.444: KAM, KRM, LAMA, KARAMEL, REKLAMA,
Úroveň č.445: KRM, ROK, MOTOR, KOMFORT,
Úroveň č.446: BOL, OBAL, OBLAK, OBLIČKA,
Úroveň č.447: CIT, HIT, NIE, NECHT, TECHNIK,
Úroveň č.448: NOC, ROH, HORA, RANA, HRANA, OCHRANA,
Úroveň č.449: STAV, SOTVA, STOPA, POSTAVA,
Úroveň č.450: DOLE, PLOD, POLE, LEPIDLO,
Úroveň č.451: TVOR, OTVOR, TVORIŤ, OTVORIŤ,
Úroveň č.452: ĽAD, OCEĽ, OVCE, VEDA, VEĽA, VEDĽA, ĽADOVEC,
Úroveň č.453: DNU, DUB, DUNA, NUDA, BUNDA,
Úroveň č.454: TAM, TEN, MENA, META, AGENT, MAGNET,
Úroveň č.455: COP, PÍLA, POLICA, POLÍCIA,
Úroveň č.456: DÓM, ATÓM, MÓDA, TEDA, METÓDA,
Úroveň č.457: AKO, DAR, RAD, ROK, KARI, AKORD, RIADOK,
Úroveň č.458: ÁNO, DRON, RÁNO, NÁROD,
Úroveň č.459: LAIK, LIEK, ELITA, KLIETKA,
Úroveň č.460: HLT, TÝM, LIST, MILÝ, HMLISTÝ,
Úroveň č.461: KRT, KURA, LÚKA, RUKA, KULTÚRA,
Úroveň č.462: NOS, ČLN, SLON, ČELO, ČLEN, SLNEČNO,
Úroveň č.463: DNO, MENO, MENEJ, DOJEMNE,
Úroveň č.464: POT, PLOT, TELO, TEPLO, TEPLOTA,
Úroveň č.465: DAR, JED, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ,
Úroveň č.466: KOV, KOČ, VAČOK, VOJAK, VAJÍČKO,
Úroveň č.467: PACH, UCHO, PRACH, PORUCHA, ROPUCHA,
Úroveň č.468: POD, DELO, DIEL, DOLE, PLOD, DIELO, PODIEL,
Úroveň č.469: VEK, VOŠ, ŠEV, ŠOK, KVET, VEKO, VŠETKO,
Úroveň č.470: PÁS, KÁRO, PÁROK, SPORÁK,
Úroveň č.471: RAD, RADA, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA,
Úroveň č.472: TEN, VEK, KVET, VETA, KVETINA,
Úroveň č.473: NOS, KOPA, SPONA, SPONKA,
Úroveň č.474: KAM, PAS, SOM, KOSA, SAKO, KOMPAS,
Úroveň č.475: SEN, STAN, STENA, VESTA, NEVESTA,
Úroveň č.476: ASI, ŠIŤ, SIEŤ, ŠASI, ŠESŤ, TEŠIŤ, ŠŤASTIE,
Úroveň č.477: HON, NAD, ONA, ÁNO, NOHA, NÁHODA,
Úroveň č.478: COP, LIPA, OPCIA, OPICA, POLICA,
Úroveň č.479: ALE, DAŇ, DEŇ, DIEL, DIELŇA,
Úroveň č.480: DLH, HAD, NOC, CHOD, HLAD, LANO, CHLADNO,
Úroveň č.481: ALE, BIČ, IBA, BIELA, LIEČBA,
Úroveň č.482: PES, SENO, PÍSMO, PÍSMENO,
Úroveň č.483: SUD, SUP, OSUD, PUTO, ODSTUP,
Úroveň č.484: RÁD, DÁMA, DRÁMA, ARMÁDA,
Úroveň č.485: LOV, VILA, VODA, DIALO, ODLIV, OLIVA, DIVADLO,
Úroveň č.486: RAZ, TVAR, TVÁR, VÁZA, TRÁVA, ZÁVRAT,
Úroveň č.487: DOM, DYM, MOL, OMYL, MYDLO,
Úroveň č.488: SOB, BOSO, KOSA, OBOR, SAKO, OSOBA, SKORO, BOSORKA,
Úroveň č.489: ZEM, DREZ, MZDA, MEDZERA,
Úroveň č.490: ROK, MORA, MRAK, KOMORA,
Úroveň č.491: DIV, DVA, VEDA, DIEVČA,
Úroveň č.492: KTO, KUS, TUK, SKOK, SKUTOK,
Úroveň č.493: BAR, BIŤ, RAZ, IZBA, BREZA, REŤAZ, ZBIERAŤ,
Úroveň č.494: LET, ATAK, PLAT, TLAK, ETAPA, PLAKETA,
Úroveň č.495: BOK, SOB, BOSO, KRAB, OBOR, OSOBA, BOSORKA,
Úroveň č.496: KER, KOČ, VEK, DVOR, VEKO, DREVO, ČREVO, DVORČEK,
Úroveň č.497: KRV, VLK, VÍLA, KLAVÍR,
Úroveň č.498: LOS, HOSŤ, KOSŤ, SLOH, VLHKO, VLHKOSŤ,
Úroveň č.499: NÁM, KÁRO, MORA, KOMÁR, NORMA, NÁROK, NÁRAMOK,
Úroveň č.500: PERO, PREČ, POČET, ROZTOČ, ROZPOČET,
Úroveň č.501: DREP, DVOR, PERO, PRED, DREVO, VOPRED,
Úroveň č.502: PARA, PERO, ETAPA, PRETO, OPRATA, OPATERA,
Úroveň č.503: ZOO, VZOR, HOVOR, ROZHOVOR,
Úroveň č.504: KRK, ROK, KOLO, KRÍK, OROL, KOLÍK, KRÍDLO, KROKODÍL,
Úroveň č.505: HÁK, ŠOK, HORKÁ, HRÁŠOK,
Úroveň č.506: BEZ, BIŤ, IBA, IZBA, ZEBRA, ZBIERAŤ,
Úroveň č.507: KRK, PÁR, PAŽE, PÁKA, REPA, PEKÁR, PREKÁŽKA,
Úroveň č.508: DAR, DEKA, DRAK, RIAD, DIERA, KRIEDA,
Úroveň č.509: ČAJ, DOJČA, JADRO, ČARODEJ,
Úroveň č.510: HALA, HLINA, IHLAN, HLADINA,
Úroveň č.511: LOS, SVAL, VLAS, OSLAVA,
Úroveň č.512: CENA, CHOV, NOHA, NOHAVICE,
Úroveň č.513: JAR, JAS, KÔRA, SKÔR, SRNA, NAJSKÔR,
Úroveň č.514: STAV, SVET, TEDA, TETA, VESTA, DETSTVA,
Úroveň č.515: ABY, BYT, TEĽA, VOĽBA, OBYVATEĽ,
Úroveň č.516: PRI, INAK, PARK, URNA, RUINA, ŠPINA, ŠKRUPINA,
Úroveň č.517: BOJ, JAS, NOS, JASNO, BONSAJ,
Úroveň č.518: LIPA, PIVO, RIVAL, PRAVIDLO,
Úroveň č.519: DAŤ, OSA, SPAŤ, POSADIŤ,
Úroveň č.520: SOM, STO, MOST, OSEM, SITO, MESTO, SMETI, MIESTO,
Úroveň č.521: KOŽA, ŽIAK, ŠUNKA, KOŽUŠINA,
Úroveň č.522: BIČ, IBA, OBLAK, OBLIČKA,
Úroveň č.523: KRT, KTO, STO, KOSTRA,
Úroveň č.524: KAM, INAK, INÁČ, ČINKA, MAZNÁČIK,
Úroveň č.525: TAK, MAPA, MATKA, PAMIATKA,
Úroveň č.526: NIČ, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK,
Úroveň č.527: PLOT, POLE, TEPLO, TEPLOTA,
Úroveň č.528: DVA, ĽAD, VEDA, VEDĽA,
Úroveň č.529: OSA, SOPKA, SPONA, SPONKA,
Úroveň č.530: KARI, KRAJ, RIEKA, JAZIERKO,
Úroveň č.531: ZEM, MENA, ZMENA, ZMRAZENÝ,
Úroveň č.532: KDE, REČ, DEKA, DRAK, DARČEK,
Úroveň č.533: LET, LETO, PLOT, TELO, TEPLO,
Úroveň č.534: JAS, NOS, OKO, JASNO, POKOJ, SPOJKA, SPONKA, JAPONSKO,
Úroveň č.535: STO, PRST, ROŠT, SPOR, STROP, ŠPORT, PŠTROS,
Úroveň č.536: PARK, AKORD, OPORA, RIADOK, PORIADOK,
Úroveň č.537: MÚR, KARI, MÚKA, RANA, ÚNIA, MANIKÚRA,
Úroveň č.538: PAS, KOPA, KOSA, SOPKA, SPONA, SPONKA,
Úroveň č.539: VOŠ, ŠEV, TVOR, ŠERO, ŠTVOREC,
Úroveň č.540: ALE, CVAL, VIAC, VILA, VALEC, LAVICE,
Úroveň č.541: NERV, PENA, PERA, PRVÝ, REPA, VERNÝ, UVARENÝ, UPRAVENÝ,
Úroveň č.542: LUK, LAIK, LIPA, PILULKA,
Úroveň č.543: HIT, HLT, PACH, PLAT, PLACHTIŤ,
Úroveň č.544: BOL, ZUB, OBAL, UZOL, BUZOLA,
Úroveň č.545: ORAŤ, PERO, ROPA, REŤAZ, POZERAŤ,
Úroveň č.546: HON, ROH, TRH, TRI, HROT, HORIZONT,
Úroveň č.547: KUS, LUK, ČAS, KLUS, SLUČKA,
Úroveň č.548: IBA, KER, IZBA, ZRAK, ZBIERKA,
Úroveň č.549: DAR, PARA, RADA, VADA, PRAVDA,
Úroveň č.550: ASI, JASNE, SPONA, SPANIE, SPOJENIA,
Úroveň č.551: DNES, DUNA, KUNA, NUDA, SEKUNDA,
Úroveň č.552: AKO, TAK, TAM, MOTOR, KOMORA, MOTORKA,
Úroveň č.553: KOV, KTO, VOŠ, ŠEV, KVET, VŠETKO,
Úroveň č.554: PLOT, SKLEP, TEPLO, POTLESK,
Úroveň č.555: LUPA, PLAZ, PULZ, PAUZA, APLAUZ,
Úroveň č.556: DAV, VZŤAH, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ,
Úroveň č.557: RÁD, DÁTA, TVÁR, VTÁK, DÁVKA, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.558: KOPA, OPAR, ORAŤ, ROPA, ŤAVA, KOPAŤ, PARKOVAŤ,
Úroveň č.559: NÁM, MRÁZ, PENA, PERA, ZÁMER, PARMEZÁN,
Úroveň č.560: DVOR, PARA, VADA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA,
Úroveň č.561: PLŤ, VON, LÁVA, PLÁN, VLNA, PLÁNOVAŤ,
Úroveň č.562: JED, JEDEN, NÁDEJ, NÁDEJE,
Úroveň č.563: KOČ, LOV, NOVÝ, ČELO, VÝČNELOK,
Úroveň č.564: VÍR, PARK, TVAR, TVOR, PRVOK, TOVAR, PRAVÍTKO,
Úroveň č.565: COP, DEŇ, PEC, POD, OHEŇ, POCHODEŇ,
Úroveň č.566: BEH, PRE, BREH, HRÍB, PRÍBEH,
Úroveň č.567: BOD, BOH, DNU, DUB, CHOD, UCHO, CHUDÝ, CHUDOBNÝ,
Úroveň č.568: DNO, NAD, NIE, ONA, DEDINA, DODANIE,
Úroveň č.569: JAS, SOVA, VOSK, VOJAK, JAVISKO,
Úroveň č.570: KRV, VEK, VÍR, PRVOK, PRÍVES, PRÍVESOK,
Úroveň č.571: HRA, UCHO, CHRUP, PAROH, PRACH, PORUCHA, ROPUCHA,
Úroveň č.572: RÁM, SÁM, MÁLO, SOMÁR, SOLÁRIUM,
Úroveň č.573: KER, KRT, KTO, NOC, TEN, OTEC, KONCERT,
Úroveň č.574: PEC, POLE, OPICE, POLICE,
Úroveň č.575: PRE, REČ, PERO, PREČ, PREČO,
Úroveň č.576: DAŤ, POD, VODA, POVEDAŤ,
Úroveň č.577: ONO, TLAK, TONA, KONTO, KORAL, NOROK, KONTROLA,
Úroveň č.578: KRV, VOŠ, TVOR, ŠTRK, VRŠOK, ŠTVRTOK,
Úroveň č.579: CENA, CHOV, OVCA, NOHAVICE,
Úroveň č.580: INÝ, CENA, HNEDÝ, HADICE, DÝCHANIE,
Úroveň č.581: SVET, VEDA, VETA, VESTA, DETSTVA,
Úroveň č.582: ASI, KARI, RISK, ISKRA,
Úroveň č.583: JED, DELO, DOLE, JEDLO,
Úroveň č.584: KRK, TUK, KURA, RUKA, STRUK, RUKSAK, SKRUTKA,
Úroveň č.585: BEZ, CEZ, ZLE, ZBABELEC,
Úroveň č.586: COP, PEC, POT, OTEC, KOPEC, KONCEPT,
Úroveň č.587: CIT, POT, HOCI, PUTO, TICHO, POTICHU,
Úroveň č.588: KÚRA, ÚHOR, ÚROK, ČARO, HORÚČKA,
Úroveň č.589: KRM, MOL, RÁM, MORA, MRAK, KOMÁR, KORAL, MORÁLKA,
Úroveň č.590: HAD, HRAD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA,
Úroveň č.591: CENA, HNEV, OVCA, OVCE, NOHAVICE,
Úroveň č.592: KEL, LOS, PES, POT, TEPLO, POKLES, POTLESK,
Úroveň č.593: AKO, OSA, KOSA, SAKO, SOPKA,
Úroveň č.594: LES, PRE, ELÁN, PLÁN, ROLE, RÁNO, PERSONÁL,
Úroveň č.595: SYR, RYBA, KRYSA, BROSKYŇA,
Úroveň č.596: PAS, PIŤ, SIEŤ, SPAŤ, SPEV, SPIEVAŤ,
Úroveň č.597: DOM, DYM, OMYL, MYDLO,
Úroveň č.598: KRT, KTO, ROK, KROK, ŠKRIATOK,
Úroveň č.599: SITO, TLAK, ČISTO, STOLIČKA,
Úroveň č.600: NOS, SEN, TEN, PUTO, SENO, OPUSTENÝ,
Úroveň č.601: KEL, KER, LES, LOS, ROLE, KRESLO,
Úroveň č.602: DAR, KDE, RAD, DEKA, DRAK, KRIEDA,
Úroveň č.603: PERA, REPA, HRDLO, LEOPARD, PREDLOHA,
Úroveň č.604: NEŽ, LAMA, MENA, ŽENA, MANŽELKA,
Úroveň č.605: DAV, DVA, VEC, VEDA, DRAVEC,
Úroveň č.606: DIV, VILA, VKLAD, KLADIVO,
Úroveň č.607: NÁM, ÁNO, KOMÁR, NÁRAMOK,
Úroveň č.608: VLK, LAIK, SILA, SVAL, VILA, VLAK, VLAS, SLIVKA,
Úroveň č.609: KAM, KRT, MAŤ, ŠIŤ, TKAŤ, TRAŤ, ŠTRK, MAŠKRTIŤ,
Úroveň č.610: COP, PEC, PES, PERO, SPOR, PROCES,
Úroveň č.611: PÁR, PÁS, POLE, PERSONÁL,
Úroveň č.612: AKO, BANK, KINO, NIKTO, BOTANIKA,
Úroveň č.613: REČ, VÝR, NERV, ČERV, VERNÝ, VEČER, VEČNE, ČERVENÝ,
Úroveň č.614: NÁŠ, ŠÁL, ŠKÁLA, ŠÁLKA, NÁKLAD, ŠKANDÁL,
Úroveň č.615: KUS, SEN, SUŠI, ŠASI, SUŠIENKA,
Úroveň č.616: STO, SUD, SUP, OSUD, ODSTUP,
Úroveň č.617: LEV, VEC, CVAL, VIAC, CIEVA, VALEC, LAVICE,
Úroveň č.618: PIŤ, PLŤ, SIEŤ, LEPIŤ, PLIESŤ,
Úroveň č.619: MENO, MORA, MORE, NORMA, RAMENO,
Úroveň č.620: HON, ONO, DOSŤ, HOSŤ, OSOH, HODNOSŤ,
Úroveň č.621: LOS, SUP, PLUS, SPOLU,
Úroveň č.622: KEL, NIČ, ČIN, KLIN, LIEK, ČLEN, KLINČEK,
Úroveň č.623: RANA, KRAVA, LARVA, VRANA, KARNEVAL,
Úroveň č.624: KAM, KRM, MORA, MRAK, MORIAK,
Úroveň č.625: NIE, VON, CHOV, HOCI, NOHA, OVCE, CIEVA, NOHAVICE,
Úroveň č.626: BOD, BOH, DNU, DUB, BUDÍK, HUDOBNÍK,
Úroveň č.627: RÁD, AREÁL, KANÁL, LEKÁR, KALENDÁR,
Úroveň č.628: STAV, TVAR, TRASA, STRAVA,
Úroveň č.629: VEC, OCEĽ, VEDA, VEDĽA, ĽADOVEC,
Úroveň č.630: BOK, KOČ, ROK, BEDRO, DOBRE, DROBČEK,
Úroveň č.631: DLH, POD, DIEL, PLOD, DIELO, PODLO, PODIEL, POHODLIE,
Úroveň č.632: PRI, INAK, KARI, PARK, PUŠKA, ŠKRUPINA,
Úroveň č.633: BOL, ČLN, LANO, OBAL, OBLAČNÝ,
Úroveň č.634: BOK, SOB, BOSO, KRAB, OBOR, SAKO, SKORO, BOSORKA,
Úroveň č.635: DAV, DVA, VEDA, DÔVERA,
Úroveň č.636: RAZ, TVÁR, VÁZA, TRÁVA, ZÁVRAT,
Úroveň č.637: LOV, LIPA, PIVO, VILA, PALIVO, POLIEVAŤ,
Úroveň č.638: HUS, SUP, TRH, PRST, TRUP, PSTRUH,
Úroveň č.639: KINO, KLIN, LANO, TLAK, LINKA, NIKTO, KOTLINA,
Úroveň č.640: MED, DETI, MODEL, OMDLETIE,
Úroveň č.641: TAK, ATAK, KAŠA, TAŠKA, ŠATKA,
Úroveň č.642: TAK, ATAK, KARTA, KARATE, RAKETA,
Úroveň č.643: NUŽ, ŠOK, ŽIAK, ŠUNKA, KOŽUŠINA,
Úroveň č.644: OVOS, LOSOS, SLOVO, SLOVESO,
Úroveň č.645: DNO, HON, NAD, ONA, HODINA,
Úroveň č.646: PLNÝ, STAN, PLAST, PLATNÝ, SPLATNÝ,
Úroveň č.647: HLT, HALA, PACH, PLAT, PLACHTA,
Úroveň č.648: DAR, HAD, HRA, RAZ, HRAD, DRÁHA, HRÁDZA,
Úroveň č.649: PERIE, PRETO, PROTI, NETOPIER,
Úroveň č.650: LES, PES, PLŤ, PLSŤ, LEPIŤ, PLIESŤ,
Úroveň č.651: BOH, BOL, OBAL, BLAHO,
Úroveň č.652: RAZ, ZEM, ZMENA, ZMRAZENÝ,
Úroveň č.653: BOL, LEBO, OBAL, ALEBO,
Úroveň č.654: DOM, DYM, KDE, DELO, KEDY, MÁLO, MYDLO, MÁLOKEDY,
Úroveň č.655: NOS, DNES, DRON, DRSNE, PREDNOSŤ,
Úroveň č.656: DETI, STAN, TEDA, STENA, DESIATA, DESATINA,
Úroveň č.657: STO, LAIK, LIST, TLAČ, STOLIČKA,
Úroveň č.658: MENA, MENO, NORMA, RAMENO,
Úroveň č.659: DÓM, MED, META, MÓDA, TEDA, METÓDA,
Úroveň č.660: ŽIŤ, VERIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ,
Úroveň č.661: KRK, KRIK, KROK, KOLÍK, KOLIBRÍK,
Úroveň č.662: NIE, TRI, DETI, NERV, DVERE, NETER, TVRDENIE,
Úroveň č.663: INAK, KRAJ, RAJA, RANA, KRAJINA,
Úroveň č.664: AKO, KOV, KOZA, VZOR, VZORKA,
Úroveň č.665: VÝR, NERV, VERNÝ, VEČER, ČERVENÝ,
Úroveň č.666: POZOR, POČET, ROZTOČ, ROZPOČET,
Úroveň č.667: BEH, HIT, IBA, TRH, TRI, HROT, BATOH, BOHATIER,
Úroveň č.668: ŠÍP, PÍLA, LÍŠKA, PÍŠŤALKA,
Úroveň č.669: BAR, BEH, BREH, BAREL, HRABLE,
Úroveň č.670: ALE, CVAL, VIAC, VILA, CIEVA, VALEC, LAVICE,
Úroveň č.671: HORA, OPAR, ROPA, PAROH, PRÍHODA,
Úroveň č.672: KEL, PAS, LAIK, LIEK, SKLEP, SLIEPKA,
Úroveň č.673: LET, LIST, SILA, ELITA, SATELIT,
Úroveň č.674: KTO, SOM, MOST, ÚTOK, SMÚTOK,
Úroveň č.675: PES, PRE, ÁNO, PLÁN, RÁNO, SLON, SPOR, PERSONÁL,
Úroveň č.676: OKO, KRÍK, KRÍDLO, KROKODÍL,
Úroveň č.677: KDE, RAD, DRAK, RIAD, REDAKCIA,
Úroveň č.678: VÝR, NOVÝ, OTVOR, VERNÝ, OTVORENÝ,
Úroveň č.679: DAV, DVA, ĽAD, VEDA, VEDĽA,
Úroveň č.680: DNU, DUB, DUNA, BUNDA,
Úroveň č.681: SEN, MENA, MISA, TENIS, MIESTNA,
Úroveň č.682: LET, POT, LETO, PLOT, POLE, TELO, TEPLO,
Úroveň č.683: PES, PRI, DREP, PRED, SPEV, DREVO, SPRIEVOD,
Úroveň č.684: NÁM, KOMÍN, NÁROK, ROMÁN, NÁMORNÍK,
Úroveň č.685: BOK, OBOR, ZOBÁK, OBRÁZOK,
Úroveň č.686: KEL, OKO, DEKA, DELO, DOLE, LANO, OKNO, DOKONALE,
Úroveň č.687: ALE, KRV, RANA, VLNA, KRAVA, LARVA, VRANA, KARNEVAL,
Úroveň č.688: DIV, LOV, ODLIV, VOZIDLO,
Úroveň č.689: FÁZA, ÁZIA, FINTA, FANTÁZIE,
Úroveň č.690: KOLO, OKNO, OROL, TONA, KONTO, KORAL, NOROK, KONTROLA,
Úroveň č.691: KER, KRT, KAŠE, ŠTRK, ŠTREKA,
Úroveň č.692: COP, PEC, SEN, STO, TEN, OTEC, CESTO, POCESTNÝ,
Úroveň č.693: KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ,
Úroveň č.694: LAMA, MAPA, LAMPA, PALMA,
Úroveň č.695: ASI, NIE, HNIS, SNEH, ÚNIE, HÚSENICA,
Úroveň č.696: VEK, CVOK, OVCE, VRECKO,
Úroveň č.697: BYT, TEĽA, VETA, VEĽA, VOĽBA, OBYVATEĽ,
Úroveň č.698: DIALO, ODLIV, OLIVA, VKLAD, KLADIVO,
Úroveň č.699: ĽAD, DÁTA, TEDA, BÁDATEĽ,
Úroveň č.700: VEC, ĽAD, OCEĽ, OVCA, VEDA, VEĽA, VEDĽA, ĽADOVEC,
Úroveň č.701: KOČ, KRAB, KÚRA, ČARO, BÚRKA, OBRÚČKA,
Úroveň č.702: ŽIŤ, VEŽA, VARIŤ, ŽERAVIŤ,
Úroveň č.703: PÁR, PÁS, KÁRO, PÁROK, SPORÁK,
Úroveň č.704: AKO, KOV, SAKO, VOSK, SVORKA,
Úroveň č.705: NOS, SLON, ČLEN, SLNEČNO,
Úroveň č.706: ELÁN, LÁTKA, TUNEL, AKTUÁLNE,
Úroveň č.707: PRI, ROH, HORE, PERO, POHORIE,
Úroveň č.708: HLAD, IHLA, DLAHA, IHLAN, HLADINA,
Úroveň č.709: DAR, MAŤ, MED, DIEŤA, DRIEMAŤ,
Úroveň č.710: DAŤ, DOSŤ, ORAŤ, RADOSŤ,
Úroveň č.711: BOH, BOK, HORKÁ, CHROBÁK,
Úroveň č.712: ČLN, SLON, ČELO, ČLEN, SLNEČNO,
Úroveň č.713: PLOD, DIELO, PODLO, POHODLIE,
Úroveň č.714: BAR, TAK, BRAT, KRAB, TÚRA, BÚRKA, TRÚBKA,
Úroveň č.715: TRI, KINO, NIKTO, STRNISKO,
Úroveň č.716: TUK, KURA, ZÁTKA, ZÁKRUTA,
Úroveň č.717: PAS, DREP, PERA, PRED, REPA, PREDSA,
Úroveň č.718: HÁK, KÁRO, HORKÁ, HRÁŠOK,
Úroveň č.719: BOJ, SOB, BONSAJ,
Úroveň č.720: HÁK, ROH, KÁRO, HORKÁ,
Úroveň č.721: DNO, KDE, NAD, ONA, TEN, KANOE, JEDNOTKA,
Úroveň č.722: ĽAD, OVCA, VEDĽA, ĽADOVEC,
Úroveň č.723: JAS, OSA, KOPA, KOSA, SOPKA, SPOJKA,
Úroveň č.724: KEL, ELÁN, TLAK, KANÁL, NÁUKA, TUNEL, AKTUÁLNE,
Úroveň č.725: JAS, SOVA, VOJAK, JAVISKO,
Úroveň č.726: PRE, PÁV, NERV, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE,
Úroveň č.727: NIČ, NIŤ, ČIN, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ,
Úroveň č.728: VÝR, KÁRO, KÁVA, KÁROVANÝ,
Úroveň č.729: POD, ŠOK, DUŠA, PUŠKA, PODUŠKA,
Úroveň č.730: COP, ROH, HORA, PACH, PAROH, PRACH, PAROCHŇA,
Úroveň č.731: DEŇ, CHOD, OHEŇ, POCHODEŇ,
Úroveň č.732: ÚTES, ÚČES, ÚČET, SÚČET,
Úroveň č.733: ALE, PRE, PERA, REPA, PERLA,
Úroveň č.734: LEV, NERV, KRAVA, KARNEVAL,
Úroveň č.735: RAD, RÁD, RÁM, DÁMA, RADA, DRÁMA, ARMÁDA,
Úroveň č.736: KTO, LET, STO, LETO, TELO, ČÍSLO, LÍSTOČEK,
Úroveň č.737: DNU, DUB, BÚDA, CENA, NEBA, BUNDA, DEBNA, NABUDÚCE,
Úroveň č.738: AKO, OSA, ROK, KOSA, SAKO, KOSTRA, TROSKA,
Úroveň č.739: OSA, VETA, CESTO, SOTVA, VESTA, CESTOVAŤ,
Úroveň č.740: ATAK, KARTA, MARKA, KAMARÁT,
Úroveň č.741: LAIK, SILA, SVAL, VLAK, VLAS, SLIVKA,
Úroveň č.742: NIE, NOS, SEN, KINO, SENO, SKOSENIE,
Úroveň č.743: CIT, HIT, HOCI, PUTO, UCHO, POCIT, TICHO, POTICHU,
Úroveň č.744: DNO, HAD, HON, NAD, ONA, ÁNO, NOHA, NÁHODA,
Úroveň č.745: KRM, MRAK, MOTOR, MOTORKA,
Úroveň č.746: RÁD, DÁMA, DRÁMA, ARMÁDA,
Úroveň č.747: POT, PLOT, PILOT, TEPLO, PIŠTOLE,
Úroveň č.748: HÁK, ŠOK, HORKÁ, HRÁŠOK,
Úroveň č.749: DAV, HAD, VODA, VÝHODA,
Úroveň č.750: KRAB, KÚRA, TÚRA, BÚRKA, TRÚBKA,
Úroveň č.751: KOV, KOPA, OPAR, ORAŤ, ROPA, KOPAŤ, PARKOVAŤ,
Úroveň č.752: BEZ, BIŤ, IBA, IZBA, BREZA, ZBIERAŤ,
Úroveň č.753: VEK, VIAC, CIEVKA,
Úroveň č.754: SOM, OSEM, MESTO, SMETI, MIESTO,
Úroveň č.755: KUS, KAŠE, KUNA, SUŠI, SUŠIENKA,
Úroveň č.756: REČ, ČERV, VEČER, VČERA, VEČERA,
Úroveň č.757: MOL, DOMA, MORA, MORE, ROLE, MERADLO,
Úroveň č.758: KRUH, KURA, RUKA, HRUŠKA,
Úroveň č.759: LEV, LETO, SVET, TELO, VESLO, SVETLO,
Úroveň č.760: KER, KRK, KEKS, KOSA, KROK, SAKO, SKOK, OKRESKA,
Úroveň č.761: ONA, SEN, SENO, ZATO, JASOT, OZAJSTNE,
Úroveň č.762: KAM, TAK, TUK, INAK, KUNA, TONA, NIKTO, KOMUNITA,
Úroveň č.763: KTO, OKO, ROK, TUK, UTOROK,
Úroveň č.764: DLH, HAD, POD, HALA, HLAD, PLOD, DLAHA, PODLAHA,
Úroveň č.765: LOV, VLK, VEKO, ČELO, ČLOVEK,
Úroveň č.766: AKO, DAV, VLAK, KYVADLO,
Úroveň č.767: LOS, KOLO, SOKOL, KOSTOL,
Úroveň č.768: POD, DELO, DOLE, PLOD, POLE, PODIEL,
Úroveň č.769: DELO, DIEL, DOLE, DIELO, ÚDOLIE,
Úroveň č.770: INÝ, DISK, DNES, DEDINSKÝ,
Úroveň č.771: BOJ, JAS, SOB, JASNO, BONSAJ,
Úroveň č.772: MED, MIER, RIAD, DIERA, DIEŤA, MIERA, DRIEMAŤ,
Úroveň č.773: JAR, KÔRA, SKÔR, NAJSKÔR,
Úroveň č.774: JAR, ROJ, ČAJ, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ,
Úroveň č.775: DAR, HRA, RAZ, HRAD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA,
Úroveň č.776: ONO, KINO, KOHO, OKNO, OSOH, OHNISKO,
Úroveň č.777: TONA, ŽABA, BAŽINA, BATOŽINA,
Úroveň č.778: TYP, PARK, PERY, PARKET, PARKETY,
Úroveň č.779: HORE, KRUH, OKRUH, UHORIEK,
Úroveň č.780: BOL, LOĎ, LANO, LÁVA, OBAL, BLONĎAVÁ,
Úroveň č.781: BOD, DNU, DUB, DETI, NEBO, BODNUTIE,
Úroveň č.782: NIČ, ČIN, ČLEN, KLINČEK,
Úroveň č.783: BOD, BOH, DNU, DUB, DUCH, UCHO, CHUDOBNÝ,
Úroveň č.784: LOS, SLON, SKLON, SLNKO,
Úroveň č.785: KDE, DEKA, DRAK, KRIEDA,
Úroveň č.786: JED, DOLE, OLEJ, JEDLO,
Úroveň č.787: OKO, ONO, KOLO, OKNO, KOLENO,
Úroveň č.788: JAR, JED, KDE, JEDNA, JADERNÍK,
Úroveň č.789: CIT, CENA, KANEC, NECHT, TECHNIK, TECHNIKA,
Úroveň č.790: PRI, PLOD, OLIVA, PRAVIDLO,
Úroveň č.791: ÁNO, KÁVA, NOVÝ, RÁNO, NÁROK, NÁKOVA, KÁROVANÝ,
Úroveň č.792: DÓM, MED, ATÓM, META, MÓDA, TEDA, METÓDA,
Úroveň č.793: PÁR, PÁS, PÁV, PRAVÁ, SPRÁVA,
Úroveň č.794: ŽIŤ, RÁSŤ, STÁŤ, STRÁŽ, STRÁŽIŤ,
Úroveň č.795: CIT, HIT, CHOV, SITO, TICHO, CHTIVOSŤ,
Úroveň č.796: STO, SOVA, STAV, SOTVA,
Úroveň č.797: OSA, BOSO, OBOR, OSOBA, SKORO, BOSORKA,
Úroveň č.798: DVA, PRI, OPAR, RIAD, DIALO, RIVAL, PRAVIDLO,
Úroveň č.799: SEN, VEC, VON, OVCE, SENO, SYNOVEC,
Úroveň č.800: VLK, KLIN, VLNA, LINKA, VANILKA,
Úroveň č.801: ELÁN, HLAS, SNEH, HLINA, IHLAN, HLÁSENIA,
Úroveň č.802: TRH, CHOV, HROT, TVOR, VRTOCH,
Úroveň č.803: POT, LETO, PLOT, POLE, TELO, TEPLO,
Úroveň č.804: DELO, DIEL, DOLE, PODIEL,
Úroveň č.805: DEKA, LEKÁR, NÁKLAD, KALENDÁR,
Úroveň č.806: PRE, ROH, PERO, REPA, ROPA, PREDLOHA,
Úroveň č.807: ALE, ASI, LES, PAS, LIPA, SILA, SKLEP, SLIEPKA,
Úroveň č.808: ABY, BAR, ROK, RYS, SYR, KRAB, RYBA, BROSKYŇA,
Úroveň č.809: ČLN, ČELO, ČLENOK, ČLOVEK, VÝČNELOK,
Úroveň č.810: ONA, TÍM, TONA, TAJOMNÍK,
Úroveň č.811: BEZ, IBA, BREZA, RIEKA, ZBIERKA,
Úroveň č.812: RYS, SYR, SÝTY, BYSTRÝ,
Úroveň č.813: HORA, HROB, HROT, OBRAT, BOHATIER,
Úroveň č.814: DVA, RADA, VADA, PRAVDA,
Úroveň č.815: COP, PEC, PES, ORECH, PROCES, PROSPECH,
Úroveň č.816: KRT, KRV, ŠTRK, ŠTVRTOK,
Úroveň č.817: OVOS, SLOVO, VESLO, SLOVESO,
Úroveň č.818: TEN, MISA, STAN, STENA, TENIS, MIESTNA,
Úroveň č.819: LET, DIEL, DIALO, DIELO, ELITA, DETAIL, LIETADLO,
Úroveň č.820: LUPA, PLAZ, PULZ, PAUZA, APLAUZ,
Úroveň č.821: HAD, HRDO, RADA, OHRADA,
Úroveň č.822: ASI, KOSA, SAKO, SILA, SKOK, SKALISKO,
Úroveň č.823: KRUH, KURA, RUKA, OKRUH, UHORKA,
Úroveň č.824: PARA, ETAPA, PRETO, OPRATA, OPATERA,
Úroveň č.825: ABY, BAR, RYBA, VEĽA, VEĽRYBA,
Úroveň č.826: ĽAD, ĽUD, CEDUĽA,
Úroveň č.827: DAŤ, LOS, MOL, MASLO, MLADOSŤ,
Úroveň č.828: LEV, VEC, CVAL, VALEC,
Úroveň č.829: DNO, HAD, HON, NAD, ONA, HODINA,
Úroveň č.830: KOV, SOĽ, VEK, KOSŤ, VEKO, VOSK, VEĽKOSŤ,
Úroveň č.831: PAŽE, PENA, ŽENA, POHAN, POŽEHNAŤ,
Úroveň č.832: PAS, KOPA, KOSA, OPASOK,
Úroveň č.833: KRT, KRV, TRI, TVÁR, VTÁK, VRTÁK, TRÁVNIK,
Úroveň č.834: VON, TVAR, ÚRODA, DOVNÚTRA,
Úroveň č.835: KRV, VLK, VÍR, VLAK, VÍLA, KLAVÍR,
Úroveň č.836: TUK, ATAK, KAŠA, TAŠKA, ŠATKA, ŠKATUĽA,
Úroveň č.837: DOM, DIEL, MODEL, OMDLETIE,
Úroveň č.838: DNES, JESŤ, NÁDEJ, NÁJSŤ, NÁDEJE, JEDENÁSŤ,
Úroveň č.839: BOK, BÝK, SOB, ROKOV, OBROVSKÝ,
Úroveň č.840: POD, DREP, DVOR, PRED, DREVO, VOPRED,
Úroveň č.841: PRST, ROŠT, SPOR, STROP, PŠTROS,
Úroveň č.842: KRK, KOLO, KROK, OROL, KRÍDLO, KROKODÍL,
Úroveň č.843: LEV, LOV, VEC, OVCE, LOVEC,
Úroveň č.844: NAD, NIE, ONA, POD, PENA, PIANO, PODANIE,
Úroveň č.845: STAV, SVET, VETA, VESTA,
Úroveň č.846: ROJ, ZRAK, JAZERO, JAZIERKO,
Úroveň č.847: KOZA, VEKO, ZNAK, ZVON, OZVENA, KONZERVA,
Úroveň č.848: KER, ATAK, KARTA, KARATE, RAKETA,
Úroveň č.849: NOS, KOPA, SAKO, POKOJ, SOPKA, SPONA, JAPONSKO,
Úroveň č.850: KOV, KOČ, ČAJ, VAČOK, VAJÍČKO,
Úroveň č.851: SOM, MARS, MARKA, MASKA, MAĎARSKO,
Úroveň č.852: VÝR, NOVÝ, VERNÝ, OTVORENÝ,
Úroveň č.853: RAD, RÁD, RÁM, DÁMA, RADA, DRÁMA, ARMÁDA,
Úroveň č.854: RAZ, KURZ, PARK, PREUKAZ,
Úroveň č.855: TAK, KAŠA, TAŠKA, ŠATKA,
Úroveň č.856: TRI, ŠIŤ, TEŠIŤ, ŠETRIŤ,
Úroveň č.857: ASI, KRIK, RISK, SRNA, ISKRA, SKRINKA,
Úroveň č.858: MAŤ, MIER, DIEŤA, DRIEMAŤ,
Úroveň č.859: HUS, SUP, TRH, PRST, TRUP, PSTRUH,
Úroveň č.860: LOV, OVCA, VIAC, VILA, PALIVO, POLOVICA,
Úroveň č.861: DAV, DIV, DVA, LOV, VODA, ODLIV, DIVADLO,
Úroveň č.862: DAR, RAD, DRUH, HRAD, HRUDA,
Úroveň č.863: KOV, KOČ, VEK, VEKO, ČELO, ČLENOK, VÝČNELOK,
Úroveň č.864: ZLE, DELO, DOLE, JEDLO, ZLODEJ,
Úroveň č.865: TAM, TÍM, MÄTA, PAMÄTNÍK,
Úroveň č.866: SRNA, STAN, URNA, SATURN, STRUNA,
Úroveň č.867: ZOO, KÁRO, OBOR, ZBOR, ZOBÁK, OBRÁZOK,
Úroveň č.868: MARS, MORE, SMER, SEMAFOR,
Úroveň č.869: LAIK, LIPA, SILA, SKLEP, SLIEPKA,
Úroveň č.870: ASI, PIŤ, PÁS, ÁZIA, ZÁPAS, ZÁPIS, ZÁPASIŤ,
Úroveň č.871: ALE, BEH, BLCHA, CHLEBA,
Úroveň č.872: AKO, PERA, PERO, REPA, OPIERKA,
Úroveň č.873: PRI, PÁR, TRÁM, PROTI, PRIMÁTOR,
Úroveň č.874: BAR, BRAT, URNA, RUBÍN, TURBÍNA,
Úroveň č.875: RUŽA, RIADU, UDICA, DRUŽICA,
Úroveň č.876: ABY, RYS, SYR, RYBA, BROSKYŇA,
Úroveň č.877: DLH, NOC, CHOD, HLAD, LANO, NOHA, CHLADNO,
Úroveň č.878: SÁM, LAMA, SLAMA, SALÁMA,
Úroveň č.879: NIE, TAM, MENA, META, MISA, TENIS, MIESTNA,
Úroveň č.880: KRT, ŠOK, ŠÁL, ROŠT, ŠTRK, OLTÁR, KLÁŠTOR,
Úroveň č.881: VEK, VOŠ, ŠEV, ŠOK, VEKO, VŠETKO,
Úroveň č.882: DLH, HON, NOC, CHLADNO,
Úroveň č.883: POT, SOM, TAM, MOST, STOPA, POMSTA,
Úroveň č.884: LET, LOS, STO, LETO, TELO, VESLO, SVETLO,
Úroveň č.885: KRT, KTO, TRI, ŠOK, KRIK, KROK, ŠTRK, ŠKRIATOK,
Úroveň č.886: LES, PLSŤ, LEPIŤ, PLIESŤ,
Úroveň č.887: DAŤ, DIV, RIAD, VARIŤ, VZIAŤ, ZDRAVIŤ,
Úroveň č.888: VLK, SVAL, VLAK, VLAS, SLIVKA,
Úroveň č.889: LIST, NEBA, BALET, BIELA, ELITA, TENIS, STABILNE,
Úroveň č.890: KÚRA, ÚHOR, ÚROK, ČARO, HORÚČKA,
Úroveň č.891: KAM, KRM, TAK, TRÁM, KARTA, MATKA, KAMARÁT,
Úroveň č.892: KRM, MIERA, RIEKA, AMERIKA,
Úroveň č.893: PAS, ÍSŤ, SPAŤ, PÍSAŤ,
Úroveň č.894: RÁNO, KOMÁR, KOMÍN, NÁROK, ROMÁN, NÁMORNÍK,
Úroveň č.895: DLH, HALA, HLAD, IHLA, DLAHA, HLINA, IHLAN, HLADINA,
Úroveň č.896: STAV, TVAR, TRASA, STRAVA,
Úroveň č.897: OKO, ROK, MORA, MRAK, KOMORA,
Úroveň č.898: KRV, VÍR, KOTVA, PRVOK, TOVAR, PRAVÍTKO,
Úroveň č.899: KOŽA, KÝVAŤ, ŤAŽKÝ, VÝŤAŽOK,
Úroveň č.900: MED, ATÓM, META, TEDA, METÓDA,
Úroveň č.901: EMU, KRM, PRE, PRI, MIER, SMER, SMREK, PRIESKUM,
Úroveň č.902: BANK, NEBA, LEBKA, KLENBA,
Úroveň č.903: STAN, TEST, TETA, STENA, ASISTENT,
Úroveň č.904: NÁM, KOZA, OÁZA, PÁKA, ZNAK, ZÁMOK, ZNÁMKA, POZNÁMKA,
Úroveň č.905: DIV, DVOR, DIALO, ODLIV, OLIVA, RIVAL, PRAVIDLO,
Úroveň č.906: NOS, ONO, KINO, OKNO, OSOH, OHNISKO,
Úroveň č.907: KER, NIE, ÚNIE, ÚNIK, KÚRENIE,
Úroveň č.908: CHOV, HOCI, HOSŤ, CHTIVOSŤ,
Úroveň č.909: BAR, BRAT, KRAB, KÚRA, TÚRA, BÚRKA, TRÚBKA,
Úroveň č.910: CIT, HIT, HLT, IHLA, PACH, PLAT, PLATIŤ, PLACHTIŤ,
Úroveň č.911: DVOR, PARA, RADA, VADA, VODA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA,
Úroveň č.912: BOL, ZUB, OBAL, UZOL, BUZOLA,
Úroveň č.913: PES, DREP, PERA, PRED, REPA, PREDSA,
Úroveň č.914: SOM, MOST, OSEM, MESTO,
Úroveň č.915: NEŽ, DŽOB, NEBO, BENDŽO,
Úroveň č.916: INÝ, LEV, NIE, LENIVÝ,
Úroveň č.917: HRA, ROH, OPAR, ROPA, PAROH,
Úroveň č.918: JED, MENO, JEDEN, MENEJ, DOJEMNE,
Úroveň č.919: TEN, MENO, TEMNO, MOMENT,
Úroveň č.920: RISK, SIEŤ, TKAŤ, TRAŤ, ISKRA, RIEKA, STEAK, STRIEKAŤ,
Úroveň č.921: ABY, BOH, COP, PACH, CHYBA, POHYB, POCHYBA,
Úroveň č.922: KURA, KURZ, RUKA, PREUKAZ,
Úroveň č.923: PÁR, RÁM, TRI, TRÁM, PIRÁT, PRIMÁT,
Úroveň č.924: CEZ, KER, ZRAK, CERUZKA,
Úroveň č.925: HAD, DRUH, HRAD, HRUDA,
Úroveň č.926: DEŇ, CHOD, OHEŇ, POCHODEŇ,
Úroveň č.927: UCHO, CHRUP, PRACH, PORUCHA, ROPUCHA,
Úroveň č.928: DNO, NAD, NIČ, ČIN, VODA, VINIČ, VODIČ, DIVOČINA,
Úroveň č.929: VON, KRÁĽ, KÁRO, NÁROK, KRÁĽOVNÁ,
Úroveň č.930: DOM, MOL, DELO, MODEL, MERADLO,
Úroveň č.931: TAK, ATAK, STAV, VTÁK, VÁZA, ZASA, ZÁSTAVA, ZASTÁVKA,
Úroveň č.932: AKO, BOL, OBAL, OBLAK,
Úroveň č.933: DNU, KDE, KUS, SEN, DNES, NUDA, SEKUNDA,
Úroveň č.934: PLSŤ, SIEŤ, LEPIŤ, PLIESŤ,
Úroveň č.935: TRI, TVOR, OTVOR, OTVORIŤ,
Úroveň č.936: RÁD, ÁNO, DRON, RÁNO, NÁROD,
Úroveň č.937: TÍM, MÄTA, PÄTA, PAMÄTNÍK,
Úroveň č.938: HLT, HALA, PACH, PLAT, PLACHTA,
Úroveň č.939: SOM, OSEM, SITO, SMETI, MIESTO,
Úroveň č.940: KAM, MIER, MORIAK, RAMIENKO,
Úroveň č.941: BOK, SOB, BOSO, OSOBA, SKORO, BOSORKA,
Úroveň č.942: KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, PONÚKAŤ,
Úroveň č.943: BOD, DNO, DRON, DOBRÝ, DROBNÝ,
Úroveň č.944: DVA, VEDA, VEĽA, VEDĽA,
Úroveň č.945: PRE, ROPA, OBRAT, POTREBA,
Úroveň č.946: KAM, RÁM, KURA, KÁVA, RUKA, RUKÁV, AKVÁRIUM,
Úroveň č.947: KOČ, KRK, REČ, ŠOK, ŠERO, ŠKREČOK,
Úroveň č.948: MENA, MISA, SMETI, STENA, MIESTNA,
Úroveň č.949: POD, PERO, PLOD, POLE, PERLA, LEOPARD,
Úroveň č.950: PRST, SPOR, TEST, PRETO, STROP, PROTEST,
Úroveň č.951: ALE, CVAL, VIAC, VILA, CIEVA, LAVICE,
Úroveň č.952: HRA, OKO, ROH, HORA, KOHO, ROHOŽ, ROHOŽKA,
Úroveň č.953: DAV, NIČ, VON, ČIN, VINIČ, VODIČ, DIVOČINA,
Úroveň č.954: DAŤ, SUD, OSUD, UDAŤ, UDALOSŤ,
Úroveň č.955: LUPA, PLAZ, PULZ, APLAUZ,
Úroveň č.956: KOČ, ČAS, LIST, SITKO, ČASTO, ČISTO, STOLIČKA,
Úroveň č.957: ROŠT, ŠTRK, VRŠOK, ŠTVRTOK,
Úroveň č.958: LOS, MAŤ, DOMA, MASŤ, MASLO, MLADOSŤ,
Úroveň č.959: VÝR, ČERV, VERNÝ, VEČNE, ČERVENÝ,
Úroveň č.960: BÝK, SOB, BOSO, OVOS, ROKOV, OBROVSKÝ,
Úroveň č.961: ATAK, PLOT, PILOT, KAPOTA, LOPATA, PIATOK, KAPITOLA,
Úroveň č.962: BEZ, RAZ, BREZA, ZEBRA,
Úroveň č.963: BEH, BREH, BAREL, HRABLE,
Úroveň č.964: BOH, BOK, CÍN, HON, NOC, BOCHNÍK,
Úroveň č.965: KRM, NÁM, ROK, MRAK, KOMÁR, NÁROK, ROMÁN, NÁRAMOK,
Úroveň č.966: PRE, PRI, PERA, REPA, PAPIER,
Úroveň č.967: JED, REČ, ROJ, ČAJ, DOJČA, JADRO, ČARODEJ,
Úroveň č.968: KAM, TAM, MAPA, PAMIATKA,
Úroveň č.969: ŽIŤ, VARIŤ, VERIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ,
Úroveň č.970: DAR, DNO, NAD, ONA, RAD, DRON, NARODENÝ,
Úroveň č.971: PIŤ, ŽIŤ, OPAR, POŽIAR, OPRAŽIŤ,
Úroveň č.972: LOV, STO, LIST, OTEC, SVET, VESLO, SVETLO, CELISTVO,
Úroveň č.973: DOM, DYM, OMYL, MYDLO,
Úroveň č.974: ÁNO, OÁZA, PÁKA, VÁZA, ZNAK, ZVON, NÁKOVA, POZVÁNKA,
Úroveň č.975: KEL, VEK, LIEK, LIEVIK,
Úroveň č.976: LAMA, MENA, ŽENA, MANŽELKA,
Úroveň č.977: TUK, STRUK, KAKTUS, RUKSAK, SKRUTKA,
Úroveň č.978: KARI, KRAJ, ZRAK, RIEKA, JAZERO, JAZIERKO,
Úroveň č.979: NÁŠ, VÁŠ, ŠEV, NÁVŠTEVA,
Úroveň č.980: DIV, VLK, VILA, VLAK, ODLIV, VKLAD, KLADIVO,
Úroveň č.981: SOM, MARS, MORE, OSEM, SMER, SEMAFOR,
Úroveň č.982: BAR, BIŤ, IBA, RAZ, ZBIERAŤ,
Úroveň č.983: KOČ, KTO, LET, ČELO, ČÍSLO, LÍSTOK, LÍSTOČEK,
Úroveň č.984: NOC, HNIS, SNEH, NECHT, HOSTINEC,
Úroveň č.985: RÁD, DÁMA, RADA, DRÁMA, ARMÁDA,
Úroveň č.986: HRA, ROH, HORA, ÚHOR, ÚROK, HORÚČKA,
Úroveň č.987: MARKA, MIERA, RIEKA, AMERIKA,
Úroveň č.988: NÁM, ZEM, MRÁZ, ZMENA, PARMEZÁN,
Úroveň č.989: BOZK, KÁRO, OBOR, ZBOR, ZOBÁK, OBRÁZOK,
Úroveň č.990: LETO, ROLE, TELO, LOTÉRIE,
Úroveň č.991: KOV, KOČ, REČ, ČERV, ČREVO, DVORČEK,
Úroveň č.992: NOS, ONO, DOSŤ, HODNOSŤ,
Úroveň č.993: KOPA, OPTIK, OPTIKA, PIATOK,
Úroveň č.994: LUK, GAUČ, LAIK, ULIČKA, GULIČKA,
Úroveň č.995: DOM, KDE, KEDY, MÁLO, OMYL, MODEL, MYDLO, MÁLOKEDY,
Úroveň č.996: KOŽA, KÁRO, PARK, AKORD, PODRÁŽKA,
Úroveň č.997: DIEL, DOLE, TELO, LIETADLO,
Úroveň č.998: KRK, OSA, KEKS, SAKO, SKOK, OKRESKA,
Úroveň č.999: JAR, INAK, KARI, KRAJ, RAJA, RANA, KRAJINA,
Úroveň č.1000: ROJ, ROK, PRETO, PROJEKT,
Úroveň č.1001: LET, LIST, SILA, ELITA, SATELIT,
Úroveň č.1002: AKO, DAV, VLAK, KYVADLO,
Úroveň č.1003: PES, SIEŇ, PIESEŇ,
Úroveň č.1004: HORA, HROB, HROT, OBRAT, BOHATIER,
Úroveň č.1005: DNU, DUB, BÚDA, CENA, NEBA, BUNDA, DEBNA, NABUDÚCE,
Úroveň č.1006: DNO, HON, NAD, ONA, HODINA,
Úroveň č.1007: DREP, DVOR, PERO, DREVO, VOPRED,
Úroveň č.1008: KARI, KRAJ, RIEKA, JAZIERKO,
Úroveň č.1009: BAR, TAK, BRAT, KRAB, TÚRA, BÚRKA, TRÚBKA,
Úroveň č.1010: KOLO, OKNO, OROL, TONA, KONTO, KORAL, NOROK, KONTROLA,
Úroveň č.1011: POT, SOM, TAM, MOST, STOPA, POMSTA,
Úroveň č.1012: LET, LOS, STO, LETO, TELO, VESLO, SVETLO,
Úroveň č.1013: HON, NAD, ONA, ÁNO, NOHA, NÁHODA,
Úroveň č.1014: ASI, CIT, TEN, STAN, TENIS, STANICE,
Úroveň č.1015: PÁR, PÁS, KÁRO, PÁROK, SPORÁK,
Úroveň č.1016: DVA, PRI, OPAR, RIAD, DIALO, RIVAL, PRAVIDLO,
Úroveň č.1017: VEC, VIAC, CIEVA, KANEC, CIEVKA, KANVICE,
Úroveň č.1018: PAŽE, PENA, ŽENA, POHAN, POŽEHNAŤ,
Úroveň č.1019: BOD, BOH, DNU, DUB, CHOD, UCHO, CHUDÝ, CHUDOBNÝ,
Úroveň č.1020: VLK, KLIN, VLNA, LINKA, VANILKA,
Úroveň č.1021: VEC, CVAL, VIAC, CIEVA, VALEC, LAVICE,
Úroveň č.1022: LET, LETO, PLOT, TELO, TEPLO,
Úroveň č.1023: KEL, NIČ, ČIN, KLIN, LIEK, ČLEN, KLINČEK,
Úroveň č.1024: DIEL, TEDA, DETAIL,
Úroveň č.1025: TUK, STRUK, KAKTUS, RUKSAK, SKRUTKA,
Úroveň č.1026: CENA, CHOV, OVCA, NOHAVICE,
Úroveň č.1027: BANK, NEBA, LEBKA, KLENBA,
Úroveň č.1028: KRT, KTO, TRI, ŠOK, KRIK, KROK, ŠTRK, ŠKRIATOK,
Úroveň č.1029: DEKA, DRAK, DIERA, RIEKA, KRIEDA,
Úroveň č.1030: LOS, HOSŤ, KOSŤ, SLOH, VLHKO, VLHKOSŤ,
Úroveň č.1031: NOC, HNEV, HOCI, VIAC, CIEVA, NOHAVICE,
Úroveň č.1032: ZLE, DELO, OLEJ, JEDLO, ZLODEJ,
Úroveň č.1033: LOS, SLON, SKLON, SLNKO,
Úroveň č.1034: KRM, ROK, MOTOR, KOMFORT,
Úroveň č.1035: ALE, LET, LETO, POLE, TETA, TEPLO, TEPLOTA,
Úroveň č.1036: ASI, KARI, RISK, ISKRA,
Úroveň č.1037: PIŤ, PLŤ, PLSŤ, LEPIŤ, PLIESŤ,
Úroveň č.1038: BEZ, BIŤ, IBA, IZBA, BREZA, ZBIERAŤ,
Úroveň č.1039: PARK, AKORD, OPORA, RIADOK, PORIADOK,
Úroveň č.1040: KOV, KOČ, LOV, VLK, VAČOK, VLOČKA,
Úroveň č.1041: PIVO, VILA, OLIVA, PALIVO,
Úroveň č.1042: ĽAD, OVCA, VEDĽA, ĽADOVEC,
Úroveň č.1043: ATAK, PLOT, PILOT, KAPOTA, LOPATA, PIATOK, KAPITOLA,
Úroveň č.1044: LAMA, MAPA, LAMPA, PALMA,
Úroveň č.1045: RAZ, KURZ, PARK, PREUKAZ,
Úroveň č.1046: TYP, PARK, PERY, PARKET, PARKETY,
Úroveň č.1047: NIE, PEC, CENA, PERA, PRINC, PANCIER,
Úroveň č.1048: SUD, SUP, OSUD, PUTO, ODSTUP,
Úroveň č.1049: SOM, PÍSMO, PROSÍM,
Úroveň č.1050: KOV, KOČ, VAČOK, VOJAK, VAJÍČKO,
Úroveň č.1051: KOZA, VEKO, ZNAK, ZVON, OZVENA, KONZERVA,
Úroveň č.1052: KAM, RÁM, KURA, KÁVA, RUKA, RUKÁV, AKVÁRIUM,
Úroveň č.1053: SOVA, SOTVA, STOPA, POSTAVA,
Úroveň č.1054: NIE, NIČ, NIEČO,
Úroveň č.1055: DAV, VZŤAH, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ,
Úroveň č.1056: NIE, TAM, MENA, META, MISA, TENIS, MIESTNA,
Úroveň č.1057: PLOT, SKLEP, TEPLO, POTLESK,
Úroveň č.1058: LETO, POLE, SKLEP, TEPLO, POTLESK,
Úroveň č.1059: BOH, HON, ONA, NOHA, BAHNO,
Úroveň č.1060: TAM, TEN, MENA, META, AGENT, MAGNET,
Úroveň č.1061: BOL, LEBO, OBAL, ALEBO,
Úroveň č.1062: DAŤ, POD, VODA, POVEDAŤ,
Úroveň č.1063: KAM, KARI, MORA, MRAK, MORIAK,
Úroveň č.1064: TRI, KINO, NIKTO, STRNISKO,
Úroveň č.1065: STAV, SOTVA, STOPA, POSTAVA,
Úroveň č.1066: LOV, OVCA, VIAC, VILA, PALIVO, POLOVICA,
Úroveň č.1067: ASI, NIE, SEN, CENA, CESTA, STANICE,
Úroveň č.1068: DELO, DIEL, DOLE, PODIEL,
Úroveň č.1069: VÝR, NERV, VERNÝ, VEČER, ČERVENÝ,
Úroveň č.1070: KAM, TAM, MAPA, PAMIATKA,
Úroveň č.1071: MÚR, KARI, MÚKA, RANA, ÚNIA, MANIKÚRA,
Úroveň č.1072: HALA, IHLA, DLAHA, HLINA, IHLAN, HLADINA,
Úroveň č.1073: ĽAD, DÁTA, TEDA, BÁDATEĽ,
Úroveň č.1074: KRK, KROK, ÚROK, KRÚŽOK,
Úroveň č.1075: KRV, CVOK, VEKO, VRECKO,
Úroveň č.1076: NOS, SEN, TEN, PUTO, SENO, OPUSTENÝ,
Úroveň č.1077: LES, PLSŤ, LEPIŤ, PLIESŤ,
Úroveň č.1078: OVOS, TVOR, OTVOR, OSTROV,
Úroveň č.1079: NIE, NIŤ, DOSŤ, SENO, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ,
Úroveň č.1080: KOV, VOŠ, ŠEV, KVET, VŠETKO,
Úroveň č.1081: KRV, VOŠ, TVOR, ŠTRK, VRŠOK, ŠTVRTOK,
Úroveň č.1082: LES, SVET, VESLO, SVETLO,
Úroveň č.1083: PAS, KOPA, KOSA, OPASOK,
Úroveň č.1084: OPAR, PARA, ROPA, ETAPA, OPRATA, OPATERA,
Úroveň č.1085: DAŤ, LOS, MOL, MASLO, MLADOSŤ,
Úroveň č.1086: BEH, BREH, BAREL, HRABLE,
Úroveň č.1087: ASI, NIE, HNIS, SNEH, ÚNIE, HÚSENICA,
Úroveň č.1088: ATAK, KARTA, MARKA, KAMARÁT,
Úroveň č.1089: LEV, VEC, CVAL, VIAC, CIEVA, VALEC, LAVICE,
Úroveň č.1090: DAV, DVA, VEC, VEDA, DRAVEC,
Úroveň č.1091: LES, PRE, ELÁN, PLÁN, ROLE, RÁNO, PERSONÁL,
Úroveň č.1092: COP, PACH, UCHO, CHRUP, PAROH, PRACH, PORUCHA, ROPUCHA,
Úroveň č.1093: ALE, CVAL, VIAC, VILA, CIEVA, VALEC, LAVICE,
Úroveň č.1094: BOD, BYT, KTO, OKO, ODBYT, DOBYTOK,
Úroveň č.1095: MED, DOMA, MORA, MORE, ROLE, MODEL, MERADLO,
Úroveň č.1096: PLNÝ, STAN, PLAST, PLATNÝ, SPLATNÝ,
Úroveň č.1097: PRE, PÁV, NERV, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE,
Úroveň č.1098: STO, SUD, SUP, OSUD, ODSTUP,
Úroveň č.1099: SOM, STO, MOST, OSEM, SITO, MESTO, SMETI, MIESTO,
Úroveň č.1100: MARKA, MIERA, RIEKA, AMERIKA,
Úroveň č.1101: DAR, DVA, RAD, RADA, VADA, VRAŽDA,
Úroveň č.1102: DOM, DYM, MOL, OMYL, MYDLO,
Úroveň č.1103: BEZ, KER, RAZ, IZBA, KARI, ZEBRA, ZBIERKA,
Úroveň č.1104: TUK, STRUK, KAKTUS, RUKSAK, SKRUTKA,
Úroveň č.1105: ŽIŤ, RÁSŤ, STÁŤ, STRÁŽ, STRÁŽIŤ,
Úroveň č.1106: KEL, KER, LES, LOS, ROLE, KRESLO,
Úroveň č.1107: AKO, KOV, SAKO, VOSK, SVORKA,
Úroveň č.1108: LEV, LETO, SVET, TELO, VESLO, SVETLO,
Úroveň č.1109: RAD, RADA, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA,
Úroveň č.1110: ROH, HORA, OPAR, ROPA, PAROH,
Úroveň č.1111: PRST, ROŠT, STROP, ŠPORT, PŠTROS,
Úroveň č.1112: NOS, KOPA, SOPKA, SPONA, SPONKA,
Úroveň č.1113: POT, LETO, PLOT, POLE, TELO, TEPLO,
Úroveň č.1114: SEN, CENA, KANEC, CESNAK,
Úroveň č.1115: RANA, KRAVA, LARVA, VRANA, KARNEVAL,
Úroveň č.1116: CHÝR, CHORÝ, RÝCHLO,
Úroveň č.1117: KRK, KRIK, KROK, KOLÍK, KOLIBRÍK,
Úroveň č.1118: ALE, DAŇ, DEŇ, DIEL, DIELŇA,
Úroveň č.1119: PÁR, RÁM, TRI, TRÁM, PIRÁT, PRIMÁT,
Úroveň č.1120: NIŤ, NOS, SENO, SIEŤ, DONIESŤ,
Úroveň č.1121: OKO, ONO, KOLO, OKNO, KOLENO,
Úroveň č.1122: KUS, SEN, SUŠI, ŠASI, SUŠIENKA,
Úroveň č.1123: VEK, VOŠ, ŠEV, ŠOK, VEKO, VŠETKO,
Úroveň č.1124: KUS, DNES, DUNA, NUDA, SEKUNDA,
Úroveň č.1125: RAZ, TVÁR, VÁZA, TRÁVA, ZÁVRAT,
Úroveň č.1126: PIŤ, PLŤ, SIEŤ, LEPIŤ, PLIESŤ,
Úroveň č.1127: KER, PRE, TYP, PERY, REPA, PARKET, PARKETY,
Úroveň č.1128: DAR, JED, PRE, RAD, PRED, REPA, PREDAJ,
Úroveň č.1129: BOK, SOB, BOSO, KRAB, OBOR, OSOBA, BOSORKA,
Úroveň č.1130: PIŤ, ŽIŤ, OPAR, POŽIAR, OPRAŽIŤ,
Úroveň č.1131: ALE, MED, DELO, DOLE, MODEL, MERADLO,
Úroveň č.1132: NIČ, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK,
Úroveň č.1133: VLK, LAIK, VILA, DIALO, ODLIV, OLIVA, VKLAD, KLADIVO,
Úroveň č.1134: BOD, NEŽ, DŽOB, NEBO, BENDŽO,
Úroveň č.1135: VÝR, NOVÝ, VERNÝ, OTVORENÝ,
Úroveň č.1136: KRK, PÁR, PAŽE, PÁKA, REPA, PEKÁR, PREKÁŽKA,
Úroveň č.1137: NERV, PENA, PERA, PRVÝ, REPA, VERNÝ, UVARENÝ, UPRAVENÝ,
Úroveň č.1138: JED, DELO, DOLE, JEDLO,
Úroveň č.1139: KER, KRK, KEKS, KOSA, KROK, SAKO, SKOK, OKRESKA,
Úroveň č.1140: ALE, KRV, RANA, VLNA, KRAVA, LARVA, VRANA, KARNEVAL,
Úroveň č.1141: HALA, HLINA, IHLAN, HLADINA,
Úroveň č.1142: ALE, CVAL, VIAC, VILA, CIEVA, LAVICE,
Úroveň č.1143: BOL, LOĎ, LANO, LÁVA, OBAL, BLONĎAVÁ,
Úroveň č.1144: DLH, HAD, NAD, NOC, HLAD, NOHA, CHLADNO,
Úroveň č.1145: LUPA, PLAZ, PULZ, APLAUZ,
Úroveň č.1146: LOS, DELO, DOLE, SEDLO,
Úroveň č.1147: JAS, NOS, OKO, JASNO, POKOJ, SPOJKA, SPONKA, JAPONSKO,
Úroveň č.1148: NOS, ONO, KINO, OKNO, OSOH, OHNISKO,
Úroveň č.1149: OSA, BOSO, OBOR, OSOBA, SKORO, BOSORKA,
Úroveň č.1150: PAS, DREP, PRED, REPA, PREDSA,
Úroveň č.1151: TAK, KRAJ, TETA, TRAJEKT,
Úroveň č.1152: DNU, DUB, DUNA, NUDA, BUNDA,
Úroveň č.1153: DIEL, DOLE, TELO, LIETADLO,
Úroveň č.1154: FÁZA, ÁZIA, FINTA, FANTÁZIE,
Úroveň č.1155: KRV, VLK, VÍLA, KLAVÍR,
Úroveň č.1156: BIČ, IBA, BIELA, LIEČBA,
Úroveň č.1157: PAS, DREP, PERA, PRED, REPA, PREDSA,
Úroveň č.1158: ZLE, DELO, DOLE, JEDLO, ZLODEJ,
Úroveň č.1159: ZLÝ, SIVÝ, ZÁLIV, ZÁVISLÝ,
Úroveň č.1160: KAM, KRM, ROK, MORA, MRAK, KOMORA,
Úroveň č.1161: ALE, LET, TAM, META, METLA,
Úroveň č.1162: ÁNO, OÁZA, PÁKA, VÁZA, ZNAK, ZVON, NÁKOVA, POZVÁNKA,
Úroveň č.1163: KRT, TAM, ATAK, MRAK, KARTA, MARKA, MATKA, KAMARÁT,
Úroveň č.1164: BOL, ZUB, OBAL, UZOL, BUZOLA,
Úroveň č.1165: BAR, KRAB, KÚRA, BÚRKA,
Úroveň č.1166: POZOR, POČET, ROZTOČ, ROZPOČET,
Úroveň č.1167: ABY, BAR, RYBA, VEĽA, VEĽRYBA,
Úroveň č.1168: INAK, KRAJ, RAJA, RANA, KRAJINA,
Úroveň č.1169: TRH, CHOV, HROT, TVOR, VRTOCH,
Úroveň č.1170: BOK, OBOR, ZOBÁK, OBRÁZOK,
Úroveň č.1171: CIT, HIT, NIE, NECHT, TECHNIK,
Úroveň č.1172: PAS, PÁS, ZÁPAS,
Úroveň č.1173: ASI, KOSA, SAKO, SILA, SKOK, SKALISKO,
Úroveň č.1174: STO, LAIK, LIST, TLAČ, STOLIČKA,
Úroveň č.1175: ABY, BAR, KRAB, RYBA, RYBAČKA,
Úroveň č.1176: ONO, KINO, KOHO, OKNO, OSOH, OHNISKO,
Úroveň č.1177: KOV, KOČ, ČAJ, VAČOK, VAJÍČKO,
Úroveň č.1178: NOS, ONO, DOSŤ, HODNOSŤ,
Úroveň č.1179: DNO, DOSŤ, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ,
Úroveň č.1180: MÚR, MÚKA, ÚNIA, ÚNIK, MANIKÚRA,
Úroveň č.1181: KUS, LUK, ČAS, KLUS, SLUČKA,
Úroveň č.1182: NIŤ, KINO, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ,
Úroveň č.1183: DELO, DIEL, DOLE, DELIŤ, DIELO, ODDELIŤ,
Úroveň č.1184: RAZ, BREZA, ZEBRA, ZBIERAŤ,
Úroveň č.1185: ELÁN, LÁTKA, TUNEL, AKTUÁLNE,
Úroveň č.1186: PRST, ROŠT, SPOR, STROP, PŠTROS,
Úroveň č.1187: HLT, HALA, PACH, PLAT, PLACHTA,
Úroveň č.1188: KEL, LAIK, LIEK, TLAK, ELITA, LIMETKA,
Úroveň č.1189: NUŽ, ŠOK, ŽIAK, ŠUNKA, KOŽUŠINA,
Úroveň č.1190: BEZ, IBA, IZBA, KARI, BREZA, ZBIERKA,
Úroveň č.1191: VÍR, PARK, TVAR, TVOR, PRVOK, TOVAR, PRAVÍTKO,
Úroveň č.1192: KRK, KROK, KRÍK, OROL, KRÍDLO, KROKODÍL,
Úroveň č.1193: KOČ, KRAB, KÚRA, ČARO, BÚRKA, OBRÚČKA,
Úroveň č.1194: COP, PEC, PES, ORECH, PROCES, PROSPECH,
Úroveň č.1195: MÁJ, NÁM, NÁJOM,
Úroveň č.1196: BOK, BÝK, SOB, ROKOV, OBROVSKÝ,
Úroveň č.1197: KTO, OKO, ROK, TUK, UTOROK,
Úroveň č.1198: DREP, DVOR, PERO, PRED, DREVO, VOPRED,
Úroveň č.1199: PES, PÁV, VEK, SPEV, SPEVÁK,
Úroveň č.1200: PRI, PÁR, TRI, TRÁM, PRIMÁT,
Úroveň č.1201: BOL, LOŽ, ŽIŤ, OBLOŽIŤ,
Úroveň č.1202: KRK, KRÍK,
Úroveň č.1203: BAR, BRAT, URNA, RUBÍN, TURBÍNA,
Úroveň č.1204: DAŤ, PIŤ, POD, PRI, RIAD, PORADIŤ,
Úroveň č.1205: TRH, CHOV, TVOR, VRTOCH,
Úroveň č.1206: KLIN, LANO, TONA, LINKA, NIKTO, KOTLINA,
Úroveň č.1207: MENO, NORMA, RAMENO,
Úroveň č.1208: LIST, NEBA, BALET, BIELA, ELITA, TENIS, STABILNE,
Úroveň č.1209: REČ, ČERV, VEČER, VČERA, VEČERA,
Úroveň č.1210: AKO, TAK, TAM, MOTOR, KOMORA, MOTORKA,
Úroveň č.1211: SOM, OSEM, SITO, SMETI, MIESTO,
Úroveň č.1212: STO, BOSO, OSOBA, SOBOTA,
Úroveň č.1213: VLK, SVAL, VLAK, VLAS, SLIVKA,
Úroveň č.1214: ROJ, ROK, PRETO, PROJEKT,
Úroveň č.1215: POT, PARA, ETAPA, OPRATA, OPATERA,
Úroveň č.1216: LEV, LOV, LETO, SVET, TELO, VESLO, SVETLO,
Úroveň č.1217: KRT, ROK, VOŠ, ŠOK, ROŠT, ŠTRK, VRŠOK, ŠTVRTOK,
Úroveň č.1218: ÁNO, DRON, RÁNO, NÁROD,
Úroveň č.1219: ATAK, KAŠA, TAŠKA, ŠATKA,
Úroveň č.1220: DNO, MENO, MENEJ, DOJEMNE,
Úroveň č.1221: TVAR, TVÁR, VÁZA, ZÁVRAT,
Úroveň č.1222: KRK, ROK, KOLO, KRÍK, OROL, KOLÍK, KRÍDLO, KROKODÍL,
Úroveň č.1223: KEL, LIEK, SKLEP, SLIEPKY,
Úroveň č.1224: LES, LEV, LOS, LOV, VESLO,
Úroveň č.1225: KEL, PAS, LAIK, LIEK, SKLEP, SLIEPKA,
Úroveň č.1226: KOŽA, KÝVAŤ, ŤAŽKÝ, VÝŤAŽOK,
Úroveň č.1227: KOČ, KTO, LET, ČELO, ČÍSLO, LÍSTOK, LÍSTOČEK,
Úroveň č.1228: PAS, KOPA, KOSA, SOPKA, SPONA, SPONKA,
Úroveň č.1229: DNO, NAD, ONA, DRON, RIAD, RODINA,
Úroveň č.1230: ŽIŤ, VARIŤ, VERIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ,
Úroveň č.1231: ALE, ASI, LES, PAS, LIPA, SILA, SKLEP, SLIEPKA,
Úroveň č.1232: COP, LIPA, OPCIA, OPICA, POLICA,
Úroveň č.1233: VEK, VOŠ, ŠEV, ŠOK, KVET, VEKO, VŠETKO,
Úroveň č.1234: PEC, PES, PERO, SPOR, PROCES,
Úroveň č.1235: BEH, BREH, HREBEŇ,
Úroveň č.1236: KRT, KRV, ŠTRK, ŠTVRTOK,
Úroveň č.1237: DAV, NIČ, VON, ČIN, VINIČ, VODIČ, DIVOČINA,
Úroveň č.1238: KRIK, RISK, ISKRA, SKRINKA,
Úroveň č.1239: LUK, KÚRA, LÚKA, TÚRA, KULTÚRA,
Úroveň č.1240: DNES, DUNA, KUNA, NUDA, SEKUNDA,
Úroveň č.1241: PERO, PREČ, POČET, ROZTOČ, ROZPOČET,
Úroveň č.1242: CENA, CHOV, NOHA, NOHAVICE,
Úroveň č.1243: MARS, MORA, OSEM, SMER, SEMAFOR,
Úroveň č.1244: KÚRA, ÚHOR, ÚROK, ČARO, HORÚČKA,
Úroveň č.1245: LUPA, PLAZ, PULZ, PAUZA, APLAUZ,
Úroveň č.1246: DVA, RADA, VADA, PRAVDA,
Úroveň č.1247: PES, PÁS, PÁV, NERV, PRÁVE, SPRÁVNE,
Úroveň č.1248: ELÁN, HLAS, SNEH, HLINA, IHLAN, HLÁSENIA,
Úroveň č.1249: STAV, SVET, TEDA, TETA, VESTA, DETSTVA,
Úroveň č.1250: EMU, KRM, PRE, PRI, MIER, SMER, SMREK, PRIESKUM,
Úroveň č.1251: NIE, PEC, CENA, PENA, PACIENT,
Úroveň č.1252: JAR, INAK, KARI, KRAJ, RAJA, RANA, KRAJINA,
Úroveň č.1253: DAR, RAD, DRUH, HRAD, HRUDA,
Úroveň č.1254: BOZK, KÁRO, OBOR, ZBOR, ZOBÁK, OBRÁZOK,
Úroveň č.1255: PERIE, PRETO, PROTI, NETOPIER,
Úroveň č.1256: KRK, KROK, ÚROK, KRÚŽOK,
Úroveň č.1257: AKO, DAR, RAD, ROK, KARI, AKORD, RIADOK,
Úroveň č.1258: NÁŠ, VÁŠ, ŠEV, NÁVŠTEVA,
Úroveň č.1259: HUS, SUP, TRH, PRST, TRUP, PSTRUH,
Úroveň č.1260: HÁK, ROH, KÁRO, HORKÁ,
Úroveň č.1261: KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ,
Úroveň č.1262: PEĽ, SOĽ, POSTEĽ,
Úroveň č.1263: JAR, JED, DREP, PRED, PREDAJ,
Úroveň č.1264: TAK, KAŠA, TAŠKA, ŠATKA,
Úroveň č.1265: KRK, KOLO, KROK, OROL, KRÍDLO, KROKODÍL,
Úroveň č.1266: TEN, MISA, STAN, STENA, TENIS, MIESTNA,
Úroveň č.1267: HRA, ROH, ROK, HORA, KRUH, OKRUH, UHORKA,
Úroveň č.1268: TUK, KURA, ZÁTKA, ZÁKRUTA,
Úroveň č.1269: DVA, VEDA, VEĽA, VEDĽA,
Úroveň č.1270: MAŤ, MIER, DIEŤA, MIERA, DRIEMAŤ,
Úroveň č.1271: BAR, BRAT, KRAB, KÚRA, TÚRA, BÚRKA, TRÚBKA,
Úroveň č.1272: TUK, AUTO, INAK, KUNA, TONA, NIKTO, KOMUNITA,
Úroveň č.1273: VEC, ĽAD, OVCA, OVCE, VEDA, VODA, VEDĽA, ĽADOVEC,
Úroveň č.1274: ALE, BIČ, IBA, BIELA, LIEČBA,
Úroveň č.1275: ASI, ŠIŤ, SIEŤ, ŠASI, ŠESŤ, TEŠIŤ, ŠŤASTIE,
Úroveň č.1276: DVA, ĽAD, VEDA, VEDĽA,
Úroveň č.1277: KOPA, OPTIK, OPTIKA, PIATOK,
Úroveň č.1278: HIT, HLT, PACH, PLAT, PLACHTIŤ,
Úroveň č.1279: INÝ, LEV, NIE, LENIVÝ,
Úroveň č.1280: LOV, VEKO, ČLOVEK,
Úroveň č.1281: BAR, BREH, REPA, PAHREBA,
Úroveň č.1282: DEŇ, CHOD, OHEŇ, POCHODEŇ,
Úroveň č.1283: PLAT, KOALA, KAPOTA, LOPATA, LOPATKA,
Úroveň č.1284: LOV, VILA, VODA, DIALO, ODLIV, OLIVA, DIVADLO,
Úroveň č.1285: OSA, PAS, ČAS, POČAS,
Úroveň č.1286: NÁM, KOZA, OÁZA, PÁKA, ZNAK, ZÁMOK, ZNÁMKA, POZNÁMKA,
Úroveň č.1287: AKO, BOK, BOL, OBAL, OBLAK,
Úroveň č.1288: NIE, VON, CHOV, HOCI, NOHA, OVCE, CIEVA, NOHAVICE,
Úroveň č.1289: PARA, PERO, ETAPA, PRETO, OPRATA, OPATERA,
Úroveň č.1290: RÁD, AREÁL, KANÁL, LEKÁR, KALENDÁR,
Úroveň č.1291: NÁM, KÁRO, RÁNO, KOMÁR, NORMA, NÁROK, ROMÁN, NÁRAMOK,
Úroveň č.1292: DAŤ, DIV, RIAD, VARIŤ, VZIAŤ, ZDRAVIŤ,
Úroveň č.1293: ŠIŤ, ŠASI, ŠESŤ, TEŠIŤ, ŠŤASTIE,
Úroveň č.1294: HRA, HOCI, ČARO, HORČICA,
Úroveň č.1295: DAV, DIV, DVA, LOV, VODA, ODLIV, DIVADLO,
Úroveň č.1296: ABY, BAR, ROK, RYS, SYR, KRAB, RYBA, BROSKYŇA,
Úroveň č.1297: LUK, TUK, FAKT, FAKULTA,
Úroveň č.1298: JAS, OSA, KOPA, KOSA, SOPKA, SPOJKA,
Úroveň č.1299: PARK, ZRAK, PRÍKAZ,
Úroveň č.1300: POT, PLOT, PILOT, TEPLO, PIŠTOLE,
Úroveň č.1301: OSA, VETA, CESTO, SOTVA, VESTA, CESTOVAŤ,
Úroveň č.1302: DIV, LOV, ZOO, VOZIDLO,
Úroveň č.1303: KEL, VEK, LIEK, LIEVIK,
Úroveň č.1304: LET, LETO, TELO, VESLO, SVETLO,
Úroveň č.1305: INÝ, DISK, DNES, DEDINSKÝ,
Úroveň č.1306: KOSŤ, RISK, KOSIŤ, KORISŤ,
Úroveň č.1307: JAS, OSA, JASNO, BONSAJ,
Úroveň č.1308: ABY, RYS, SYR, RYBA, BROSKYŇA,
Úroveň č.1309: ABY, BOH, COP, PACH, CHYBA, POHYB, POCHYBA,
Úroveň č.1310: KDE, NAD, DNES, KUNA, SEKUNDA,
Úroveň č.1311: KER, KRT, PRE, PARK, PERA, PARKET,
Úroveň č.1312: CHOV, HOCI, HOSŤ, CHTIVOSŤ,
Úroveň č.1313: NIE, KLIN, LIEK, KOLÓNIE,
Úroveň č.1314: VEK, CVOK, OVCE, VEKO, VRECKO,
Úroveň č.1315: TAK, OÁZA, ZATO, ZÁTKA, OTÁZKA,
Úroveň č.1316: BÚDA, CENA, NEBA, DEBNA, NABUDÚCE,
Úroveň č.1317: DNO, DŽOB, NEBO, BENDŽO,
Úroveň č.1318: ABY, RYBA, VEĽA, VEĽRYBA,
Úroveň č.1319: OVOS, LOSOS, SLOVO, SLOVESO,
Úroveň č.1320: JAR, KÔRA, SKÔR, NAJSKÔR,
Úroveň č.1321: ŽIŤ, VEŽA, VARIŤ, ŽERAVIŤ,
Úroveň č.1322: OSA, SOB, BOSO, OSOBA,
Úroveň č.1323: LAIK, LIEK, ELITA, KLIETKA,
Úroveň č.1324: PERA, REPA, HRDLO, LEOPARD, PREDLOHA,
Úroveň č.1325: JAS, SOVA, VOSK, VOJAK, JAVISKO,
Úroveň č.1326: DÓM, MED, TAM, ATÓM, META, METÓDA,
Úroveň č.1327: DAV, DIV, VZIAŤ, ZDRAVIŤ,
Úroveň č.1328: DVOR, PARA, RADA, VADA, VODA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA,
Úroveň č.1329: LAIK, LIPA, SILA, SKLEP, SLIEPKA,
Úroveň č.1330: LET, LIST, SILA, ELITA, SATELIT,
Úroveň č.1331: HRA, ROH, HORA, UCHO, PAROH, PRACH, PORUCHA, ROPUCHA,
Úroveň č.1332: DAR, KDE, RAD, DEKA, DRAK, KRIEDA,
Úroveň č.1333: SYR, RYBA, KRYSA, BROSKYŇA,
Úroveň č.1334: MED, MIER, RIAD, DIERA, DIEŤA, MIERA, DRIEMAŤ,
Úroveň č.1335: PEC, POLE, OPICE, POLICE,
Úroveň č.1336: SVET, VEDA, VETA, VESTA, DETSTVA,
Úroveň č.1337: DAŤ, DOM, MAŤ, MOL, DOSŤ, MASŤ, MASLO, MLADOSŤ,
Úroveň č.1338: NÁM, RÁM, ÁNO, RÁNO, ROMÁN,
Úroveň č.1339: LEV, PIVO, PLOT, TELO, VTIP, PILOT, PLETIVO,
Úroveň č.1340: KOV, KTO, VOŠ, ŠEV, KVET, VŠETKO,
Úroveň č.1341: BOL, ZUB, OBAL, UZOL, BUZOLA,
Úroveň č.1342: HUS, SUP, TRH, PRST, TRUP, PSTRUH,
Úroveň č.1343: KEL, ELÁN, TLAK, KANÁL, NÁUKA, TUNEL, AKTUÁLNE,
Úroveň č.1344: KAM, NÁM, KOMÁR, NÁROK, NÁRAMOK,
Úroveň č.1345: KRK, OSA, KEKS, SAKO, SKOK, OKRESKA,
Úroveň č.1346: TAK, ATAK, STAV, VTÁK, VÁZA, ZASA, ZÁSTAVA, ZASTÁVKA,
Úroveň č.1347: PES, PRI, DREP, PRED, SPEV, DREVO, SPRIEVOD,
Úroveň č.1348: KRT, KRV, TRI, TVÁR, VTÁK, VRTÁK, TRÁVNIK,
Úroveň č.1349: ÚTES, ÚČES, ÚČET, SÚČET,
Úroveň č.1350: MENA, MORE, NORMA, RAMENO,
Úroveň č.1351: DEKA, KARI, DIERA, RIEKA, KRIEDA,
Úroveň č.1352: COP, ROH, HORA, PACH, PAROH, PRACH, PAROCHŇA,
Úroveň č.1353: TRH, CHOV, HROT, TVOR, VRTOCH,
Úroveň č.1354: NIČ, VON, ÁNO, INÁČ, KOVÁČ, NOVÁČIK,
Úroveň č.1355: AKO, KOSA, SAKO, SOVA, VOSK, SVORKA,
Úroveň č.1356: PIŤ, ŽIŤ, POŽIAR, OPRAŽIŤ,
Úroveň č.1357: PAS, PÁR, PÁV, PRAVÁ, SPRÁVA,
Úroveň č.1358: DÓM, ATÓM, MÓDA, TEDA, METÓDA,
Úroveň č.1359: DÓM, MED, META, MÓDA, TEDA, METÓDA,
Úroveň č.1360: KER, ATAK, KARTA, KARATE, RAKETA,
Úroveň č.1361: BOH, COP, PACH, CHYBA, POCHYBA,
Úroveň č.1362: LOV, VLK, VEKO, ČELO, ČLOVEK,
Úroveň č.1363: PEC, PIŤ, PIECŤ,
Úroveň č.1364: KAM, KRM, TAK, TRÁM, KARTA, MATKA, KAMARÁT,
Úroveň č.1365: PRI, KOPA, OPAR, PARK, PERO, ROPA, RIEKA, OPIERKA,
Úroveň č.1366: LET, POT, LETO, PLOT, POLE, TELO, TEPLO,
Úroveň č.1367: KTO, KUS, TUK, SKOK, SKUTOK,
Úroveň č.1368: DNU, DUB, DUNA, BUNDA,
Úroveň č.1369: JED, REČ, ROJ, ČAJ, DOJČA, JADRO, ČARODEJ,
Úroveň č.1370: PÁS, KÁRO, PÁROK, SPORÁK,
Úroveň č.1371: ROJ, STO, STROJ,
Úroveň č.1372: AKO, NOS, OSA, SOPKA, SPONA, SPONKA,
Úroveň č.1373: ASI, NIE, SEN, PENA, PSINA, SPANIE,
Úroveň č.1374: BOD, DNU, DUB, DETI, NEBO, BODNUTIE,
Úroveň č.1375: BRAT, KRAB, KÚRA, TÚRA, BÚRKA, TRÚBKA,
Úroveň č.1376: POD, SUD, OSUD, PUTO, ODSTUP,
Úroveň č.1377: AKO, OSA, KOSA, SAKO, SOPKA,
Úroveň č.1378: TEN, MENO, TEMNO,
Úroveň č.1379: ASI, KEL, LES, PAS, LIEK, LIPA, SKLEP, SLIEPKA,
Úroveň č.1380: KEL, VEK, LIEK, LIEVIK,
Úroveň č.1381: KRV, KOSA, SAKO, SOVA, VOSK, SVORKA,
Úroveň č.1382: AKO, KTO, OSA, ROK, KOSTRA, TROSKA,
Úroveň č.1383: OKO, ROK, MORA, MRAK, KOMORA,
Úroveň č.1384: PES, PRE, ÁNO, PLÁN, RÁNO, SLON, SPOR, PERSONÁL,
Úroveň č.1385: DAV, DVA, VEDA, DÔVERA,
Úroveň č.1386: MENA, MENO, NORMA, RAMENO,
Úroveň č.1387: JED, MENO, JEDEN, MENEJ, DOJEMNE,
Úroveň č.1388: LET, SVET, VESLO, SVETLO,
Úroveň č.1389: RÁM, SOM, SÁM, SOMÁR,
Úroveň č.1390: ONA, SEN, SENO, ZATO, JASOT, OZAJSTNE,
Úroveň č.1391: KOV, KOČ, VEK, VEKO, ČELO, ČLENOK, VÝČNELOK,
Úroveň č.1392: KRT, OSA, STO, TROSKA,
Úroveň č.1393: ALE, DETI, TEDA, ELITA, DETAIL,
Úroveň č.1394: KOV, KOPA, OPAR, ORAŤ, ROPA, KOPAŤ, PARKOVAŤ,
Úroveň č.1395: VÝR, DÝZA, VÝRAZ, ZDRAVÝ,
Úroveň č.1396: NIČ, ČIN, ČLEN, KLINČEK,
Úroveň č.1397: POD, PERO, PLOD, POLE, PERLA, LEOPARD,
Úroveň č.1398: HLT, LET, LETO, TELO, HOTEL,
Úroveň č.1399: PÁR, RÁM, TRÁM, PIRÁT, PRIMÁT,
Úroveň č.1400: HUS, SUP, TRH, PRST, TRUP, PSTRUH,
Úroveň č.1401: KOPA, SOPKA, SPONA, SPONKA,
Úroveň č.1402: TAK, ATAK, KAŠA, TAŠKA, ŠATKA,
Úroveň č.1403: KRV, DRAK, KÁVA, VTÁK, DÁVKA, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.1404: PAS, PIŤ, SIEŤ, SPAŤ, SPEV, SPIEVAŤ,
Úroveň č.1405: TAK, LAIK, VLAK, KVALITA,
Úroveň č.1406: AKO, PERA, PERO, REPA, OPIERKA,
Úroveň č.1407: KÚRA, ÚHOR, ÚROK, ČARO, HORÚČKA,
Úroveň č.1408: NIE, NOS, SEN, KINO, SENO, SKOSENIE,
Úroveň č.1409: BAR, BIŤ, IBA, RAZ, ZBIERAŤ,
Úroveň č.1410: BEH, PRE, BREH, HRÍB, PRÍBEH,
Úroveň č.1411: DOM, KDE, KEDY, MÁLO, OMYL, MODEL, MYDLO, MÁLOKEDY,
Úroveň č.1412: CIT, HIT, HOCI, PUTO, UCHO, POCIT, TICHO, POTICHU,
Úroveň č.1413: KÁRO, SPOR, PÁROK, SPORÁK,
Úroveň č.1414: DAR, PES, PRE, PERA, PRED, REPA, PREDSA,
Úroveň č.1415: DREP, PRED, ROLE, PERLA, LEOPARD,
Úroveň č.1416: MENO, MORA, MORE, NORMA, RAMENO,
Úroveň č.1417: ŠÁL, ŠKÁLA, ŠÁLKA,
Úroveň č.1418: LAIK, SILA, SVAL, VILA, SLIVKA,
Úroveň č.1419: KRK, KEKS, KOSA, KROK, SAKO, SKOK, OKRESKA,
Úroveň č.1420: SITO, TLAK, ČISTO, STOLIČKA,
Úroveň č.1421: HLT, HALA, PACH, PLAT, PLACHTA,
Úroveň č.1422: DVA, ČAJ, VODA, DOJČA, DVOJČA,
Úroveň č.1423: COP, PEC, PES, PERO, SPOR, PROCES,
Úroveň č.1424: JAR, JED, PRE, DREP, PRED, PREDAJ,
Úroveň č.1425: ZOO, BOZK, ZBOR, OBRÁZOK,
Úroveň č.1426: PLAT, PLOT, TLAK, KOALA, LOPTA, KAPOTA, LOPATA, LOPATKA,
Úroveň č.1427: TEN, MENO, TEMNO, MOMENT,
Úroveň č.1428: LEV, NERV, KRAVA, KARNEVAL,
Úroveň č.1429: PRI, ROH, HORE, PERO, POHORIE,
Úroveň č.1430: HRA, RÁD, HRAD, DRÁHA,
Úroveň č.1431: RAD, RÁD, RÁM, DÁMA, RADA, DRÁMA, ARMÁDA,
Úroveň č.1432: POT, PLOT, TELO, TEPLO, TEPLOTA,
Úroveň č.1433: LOV, LIPA, PIVO, OLIVA, PALIVO,
Úroveň č.1434: KRV, VLK, VÍR, VLAK, VÍLA, KLAVÍR,
Úroveň č.1435: MENA, MISA, SMETI, STENA, MIESTNA,
Úroveň č.1436: JED, DNES, JESŤ, JEDEN, NÁJSŤ, NÁDEJE, JEDENÁSŤ,
Úroveň č.1437: CIT, HIT, HLT, IHLA, PACH, PLAT, PLATIŤ, PLACHTIŤ,
Úroveň č.1438: ROŠT, STROP, ŠPORT, PŠTROS,
Úroveň č.1439: HON, ROH, TRH, TRI, HROT, HORIZONT,
Úroveň č.1440: BOK, KOČ, ROK, BEDRO, DOBRE, DROBČEK,
Úroveň č.1441: ZEM, DREZ, MZDA, MEDZERA,
Úroveň č.1442: STAV, VETA, STENA, NEVESTA,
Úroveň č.1443: DLH, HAD, HALA, HLAD, DLAHA,
Úroveň č.1444: LOS, SOVA, VLAS, OSLAVA,
Úroveň č.1445: LUPA, PLAZ, PULZ, PAUZA, APLAUZ,
Úroveň č.1446: BYT, RYS, BYSTRÝ,
Úroveň č.1447: MED, ATÓM, META, TEDA, METÓDA,
Úroveň č.1448: ASI, DAŤ, DOSŤ, SPAŤ, POSADIŤ,
Úroveň č.1449: HLT, HALA, PACH, PLAT, PLACHTA,
Úroveň č.1450: BIČ, IBA, OBLAK, OBLIČKA,
Úroveň č.1451: ABY, BYT, TEĽA, VOĽBA, OBYVATEĽ,
Úroveň č.1452: LIPA, LUPA, ULICA, PALICU,
Úroveň č.1453: BOH, BOJ, HOBOJ,
Úroveň č.1454: STAV, SVET, VETA, VESTA,
Úroveň č.1455: BOJ, SOB, BONSAJ,
Úroveň č.1456: OKO, POT, TYP, POTOK, KOPYTO,
Úroveň č.1457: MOST, STOPA, POMSTA,
Úroveň č.1458: KOPA, OPAR, ORAŤ, ROPA, ŤAVA, KOPAŤ, PARKOVAŤ,
Úroveň č.1459: DOM, MOL, POD, PLOD, DIPLOM,
Úroveň č.1460: BOJ, JAS, SOB, JASNO, BONSAJ,
Úroveň č.1461: EMU, MEĎ, MIER, ĎUMBIER,
Úroveň č.1462: DAR, MAŤ, MED, DIEŤA, DRIEMAŤ,
Úroveň č.1463: ONO, TLAK, TONA, KONTO, KORAL, NOROK, KONTROLA,
Úroveň č.1464: KTO, SOM, MOST, ÚTOK, SMÚTOK,
Úroveň č.1465: BOL, OBAL, OBLAK, OBLIČKA,
Úroveň č.1466: HORE, KRUH, OKRUH, UHORIEK,
Úroveň č.1467: DAR, JED, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ,
Úroveň č.1468: AKO, OSA, ROK, KOSA, SAKO, KOSTRA, TROSKA,
Úroveň č.1469: PRI, INAK, PARK, URNA, RUINA, ŠPINA, ŠKRUPINA,
Úroveň č.1470: KRUH, KURA, RUKA, OKRUH, UHORKA,
Úroveň č.1471: TEN, VEK, KVET, VETA, KVETINA,
Úroveň č.1472: LOS, SLON,
Úroveň č.1473: ATAK, KARTA, MARKA, MATKA, KAMARÁT,
Úroveň č.1474: LIPA, OPCIA, OPICA, POLICA,
Úroveň č.1475: KAM, TAK, TUK, INAK, KUNA, TONA, NIKTO, KOMUNITA,
Úroveň č.1476: TRI, ŠIŤ, TEŠIŤ, ŠETRIŤ,
Úroveň č.1477: HÁK, ŠOK, HORKÁ, HRÁŠOK,
Úroveň č.1478: KÁČA, ŤAVA, VAČOK, ČAKAŤ, OČAKÁVAŤ,
Úroveň č.1479: KUS, KAŠE, KUNA, SUŠI, SUŠIENKA,
Úroveň č.1480: KOŽA, KÁRO, PARK, AKORD, PODRÁŽKA,
Úroveň č.1481: DAV, HAD, VODA, VÝHODA,
Úroveň č.1482: DÁTA, KÁVA, TVAR, DÁVKA, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.1483: PRI, PÁR, TRÁM, PROTI, PRIMÁTOR,
Úroveň č.1484: KAM, INAK, INÁČ, ČINKA, MAZNÁČIK,
Úroveň č.1485: NIČ, NIŤ, NOS, ČIN, KINO, SKONČIŤ,
Úroveň č.1486: RÁD, DÁMA, DRÁMA, ARMÁDA,
Úroveň č.1487: DRAK, AKORD, KORAL, ODRAZ, ZRKADLO,
Úroveň č.1488: DIALO, ODLIV, OLIVA, VKLAD, KLADIVO,
Úroveň č.1489: ZEM, ZLE, ZMES, ZMYSEL,
Úroveň č.1490: VLK, HOSŤ, SLOH, VLHKOSŤ,
Úroveň č.1491: KRAB, TÚRA, BÚRKA, TRÚBKA,
Úroveň č.1492: POD, ŠOK, DUŠA, PUŠKA, PODUŠKA,
Úroveň č.1493: KTO, KINO, NIKTO,
Úroveň č.1494: MÚR, MECH, MECHÚR,
Úroveň č.1495: KDE, RAD, DRAK, RIAD, REDAKCIA,
Úroveň č.1496: PIŤ, ŽIŤ, ORAŤ, POŽIAR, OPRAŽIŤ,
Úroveň č.1497: KOZA, OÁZA, ZATO, ZÁTKA, OTÁZKA,
Úroveň č.1498: VON, TVAR, ÚRODA, DOVNÚTRA,
Úroveň č.1499: KAM, MIER, MORIAK, RAMIENKO,
Úroveň č.1500: NEŽ, DÁVNO, NÁVOD, VÁŽNE, ODVÁŽNE,
Úroveň č.1501: ALE, BEH, BLCHA, CHLEBA,
Úroveň č.1502: RAZ, ZEM, ZMENA, ZMRAZENÝ,
Úroveň č.1503: DVA, VEDA, VEĽA, VEDĽA,
Úroveň č.1504: HORA, OPAR, ROPA, PAROH, PRÍHODA,
Úroveň č.1505: DETI, STAN, TEDA, STENA, DESIATA, DESATINA,
Úroveň č.1506: POD, POT, STO, SUD, SUP, OSUD, PUTO, ODSTUP,
Úroveň č.1507: BAR, BEZ, RAZ, BREZA, ZEBRA,
Úroveň č.1508: NOS, SLON, ČLEN, SLNEČNO,
Úroveň č.1509: DOM, DYM, OMYL, MYDLO,
Úroveň č.1510: INÝ, NIČ, ČIN, ČINNÝ,
Úroveň č.1511: COP, PÍLA, POLICA, POLÍCIA,
Úroveň č.1512: HIT, TEN, NECHT, TECHNIK,
Úroveň č.1513: AKO, KOPA, KOPAŤ, OPEKAŤ,
Úroveň č.1514: SOVA, STAV, SOTVA,
Úroveň č.1515: LAIK, TLAK, ELITA, KLIETKA,
Úroveň č.1516: REČ, PERO, PREČ, PREČO,
Úroveň č.1517: LUK, VNUK, VULKÁN,
Úroveň č.1518: NIČ, PRI, ČIN, ČÍNA, PRÍČINA,
Úroveň č.1519: NÁM, ZEM, MRÁZ, ZMENA, PARMEZÁN,
Úroveň č.1520: REČ, VÝR, SVET, ČERV, ČERSTVÝ,
Úroveň č.1521: BOL, ČLN, LANO, OBAL, OBLAČNÝ,
Úroveň č.1522: LES, PES, PLŤ, PLSŤ, LEPIŤ, PLIESŤ,
Úroveň č.1523: KARI, KRAJ, ZRAK, RIEKA, JAZERO, JAZIERKO,
Úroveň č.1524: PLOT, POLE, TELO, TEPLO,
Úroveň č.1525: ĽAD, OCEĽ, OVCE, VEDA, VEĽA, VEDĽA, ĽADOVEC,
Úroveň č.1526: MED, DOMA, ROLE, MODEL, MERADLO,
Úroveň č.1527: NÁŠ, ŠÁL, ŠKÁLA, ŠÁLKA, NÁKLAD, ŠKANDÁL,
Úroveň č.1528: NOC, ROH, HORA, RANA, HRANA, OCHRANA,
Úroveň č.1529: TAK, KAŠA, TAŠKA, ŠATKA,
Úroveň č.1530: RÁD, DÁTA, TVÁR, VTÁK, DÁVKA, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.1531: COP, PEC, POT, OTEC, KOPEC, KONCEPT,
Úroveň č.1532: MOST, OSEM, SITO, MESTO, SMETI, MIESTO,
Úroveň č.1533: DIV, VILA, VODA, OLIVA, VKLAD, KLADIVO,
Úroveň č.1534: PRI, PLOD, OLIVA, PRAVIDLO,
Úroveň č.1535: KRM, MOL, RÁM, MORA, MRAK, KOMÁR, KORAL, MORÁLKA,
Úroveň č.1536: OKO, ONO, KONTO,
Úroveň č.1537: HLT, LETO, HOTEL,
Úroveň č.1538: OKO, KRÍK, KRÍDLO, KROKODÍL,
Úroveň č.1539: KAM, KRM, MORA, MRAK, MORIAK,
Úroveň č.1540: BYT, RYS, SYR, SÝTY, BYSTRÝ,
Úroveň č.1541: PLŤ, PLSŤ, SPAŤ, POSLAŤ,
Úroveň č.1542: LAIK, SILA, SVAL, VLAK, VLAS, SLIVKA,
Úroveň č.1543: LOV, LIPA, PIVO, VILA, PALIVO, POLIEVAŤ,
Úroveň č.1544: DNO, NAD, NIČ, ČIN, VODA, VINIČ, VODIČ, DIVOČINA,
Úroveň č.1545: LOS, SVAL, VLAS, OSLAVA,
Úroveň č.1546: LAMA, MAPA, LAMPA, PALMA,
Úroveň č.1547: PLOT, POLE, TEPLO, TEPLOTA,
Úroveň č.1548: ŽIŤ, VEŽA, VARIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ,
Úroveň č.1549: MAŤ, MIER, DIEŤA, DRIEMAŤ,
Úroveň č.1550: HLAD, IHLA, DLAHA, IHLAN, HLADINA,
Úroveň č.1551: SOM, MOST, OSEM, MESTO,
Úroveň č.1552: DAR, DAV, RAD, PARA, RADA, VADA, PRAVDA,
Úroveň č.1553: LET, DIEL, DIALO, DIELO, ELITA, DETAIL, LIETADLO,
Úroveň č.1554: KOŽA, ŽIAK, ŠUNKA, KOŽUŠINA,
Úroveň č.1555: PRE, DREP, PRED,
Úroveň č.1556: SVAL, VLAS, VLASY,
Úroveň č.1557: STAV, TEST, VETA, VESTA, DETSTVA,
Úroveň č.1558: PACH, UCHO, CHRUP, PORUCHA,
Úroveň č.1559: HÁK, KÁRO, HORKÁ, HRÁŠOK,
Úroveň č.1560: KAM, PAS, SOM, KOSA, SAKO, KOMPAS,
Úroveň č.1561: TVOR, OTVOR, TVORIŤ, OTVORIŤ,
Úroveň č.1562: GAUČ, IGLU, LAIK, ULIČKA, GULIČKA,
Úroveň č.1563: DIV, LOV, VILA, VODA, DIALO, ODLIV, DIVADLO,
Úroveň č.1564: POD, DREP, DVOR, PRED, DREVO, VOPRED,
Úroveň č.1565: VON, ÁNO, KÁVA, NÁKOVA,
Úroveň č.1566: CIT, POT, HOCI, PUTO, TICHO, POTICHU,
Úroveň č.1567: KAM, KRM, LAMA, KARAMEL, REKLAMA,
Úroveň č.1568: KRT, KTO, STO, KOSTRA,
Úroveň č.1569: SKOK, KOKOS,
Úroveň č.1570: BOD, DAV, DOBA, VODA, BUDOVA,
Úroveň č.1571: SRNA, STAN, URNA, SATURN, STRUNA,
Úroveň č.1572: STAV, SVET, VETA, VESTA,
Úroveň č.1573: PES, SENO, PÍSMO, PÍSMENO,
Úroveň č.1574: DAR, PARA, RADA, VADA, PRAVDA,
Úroveň č.1575: TÍM, MÄTA, PÄTA, PAMÄTNÍK,
Úroveň č.1576: RANA, SRNA, STAN, TRASA, STRANA,
Úroveň č.1577: LOS, LOŽ, KOLO, SOKOL, LOŽISKO,
Úroveň č.1578: PÁR, HORE, POHÁR, POHÁRE,
Úroveň č.1579: STO, SOVA, STAV, SOTVA,
Úroveň č.1580: LANO, VLAK, VLNA, LANOVKA,
Úroveň č.1581: CVAL, LÁVA, VÁHA, CHVÁLA,
Úroveň č.1582: CIT, HIT, CHOV, SITO, TICHO, CHTIVOSŤ,
Úroveň č.1583: AKO, KÚRA, ÚHOR, ČARO, HORÚČKA,
Úroveň č.1584: KEL, LOS, PES, POT, TEPLO, POKLES, POTLESK,
Úroveň č.1585: BOK, SOB, BOSO, KRAB, OBOR, SAKO, SKORO, BOSORKA,
Úroveň č.1586: ROK, MORA, MRAK, KOMORA,
Úroveň č.1587: NEŽ, DŽOB, NEBO, BENDŽO,
Úroveň č.1588: RUŽA, RIADU, UDICA, DRUŽICA,
Úroveň č.1589: KRK, ROK, KROK,
Úroveň č.1590: LET, ATAK, PLAT, TLAK, ETAPA, PLAKETA,
Úroveň č.1591: JAR, ROJ, ČAJ, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ,
Úroveň č.1592: DLH, POD, DIEL, PLOD, DIELO, PODLO, PODIEL, POHODLIE,
Úroveň č.1593: DLH, HAD, POD, HALA, HLAD, PLOD, DLAHA, PODLAHA,
Úroveň č.1594: DAR, RAD, DÁMA, DRÁMA,
Úroveň č.1595: KER, KRT, KAŠE, ŠTRK, ŠTREKA,
Úroveň č.1596: JAR, JAS, KÔRA, SKÔR, SRNA, NAJSKÔR,
Úroveň č.1597: DIV, VILA, VKLAD, KLADIVO,
Úroveň č.1598: DÓM, MED, TAM, ATÓM, MÓDA, METÓDA,
Úroveň č.1599: LIPA, PIVO, RIVAL, PRAVIDLO,
Úroveň č.1600: OVOS, SLOVO, VESLO, SLOVESO,
Úroveň č.1601: HORE, KRUH, OKRUH, UHORIEK,
Úroveň č.1602: KRUH, KURA, RUKA, UHORKA,
Úroveň č.1603: VON, ÁNO, DÁVNO, NÁVOD,
Úroveň č.1604: SILA, TEST, TETA, SATELIT,
Úroveň č.1605: KRM, MIERA, RIEKA, AMERIKA,
Úroveň č.1606: NAD, HRAD, RADA, RANA, HRANA, HANDRA,
Úroveň č.1607: KURA, KURZ, RUKA, PREUKAZ,
Úroveň č.1608: POT, STO, SUP, OSUD, ODSTUP,
Úroveň č.1609: NEŽ, LAMA, MENA, ŽENA, MANŽELKA,
Úroveň č.1610: PRE, REČ, PERO, PREČ, PREČO,
Úroveň č.1611: SEN, VEC, VON, OVCE, SENO, SYNOVEC,
Úroveň č.1612: BEZ, RAZ, BREZA, ZEBRA,
Úroveň č.1613: DAŤ, DOSŤ, ORAŤ, RADOSŤ,
Úroveň č.1614: HON, ONA, TONA, HODNOTA,
Úroveň č.1615: KDE, KER, DEKA, DRAK, KARI, RIAD, DIERA, KRIEDA,
Úroveň č.1616: KDE, DEKA, DRAK, KRIEDA,
Úroveň č.1617: SRNA, STAN, URNA, SATURN, STRUNA,
Úroveň č.1618: KRK, TUK, KURA, RUKA, STRUK, RUKSAK, SKRUTKA,
Úroveň č.1619: DIV, DVA, VEDA, DIEVČA,
Úroveň č.1620: VEC, ĽAD, OVCA, OVCE, VEĽA, ĽADOVEC,
Úroveň č.1621: BEZ, BIŤ, IBA, IZBA, ZEBRA, ZBIERAŤ,
Úroveň č.1622: IBA, KER, IZBA, ZRAK, ZBIERKA,
Úroveň č.1623: PRE, ROH, PERO, REPA, ROPA, PREDLOHA,
Úroveň č.1624: RÁD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA,
Úroveň č.1625: RADA, RANA, HRANA, HANDRA,
Úroveň č.1626: LET, LIST, SILA, ELITA, SATELIT,
Úroveň č.1627: NIE, DIEL, ELÁN, IDEÁLNE,
Úroveň č.1628: BEZ, BIŤ, IBA, IZBA, BREZA, REŤAZ, ZEBRA, ZBIERAŤ,
Úroveň č.1629: DAV, DVA, VEDA, DIEVČA,
Úroveň č.1630: DAV, PARA, VADA, PRAVDA,
Úroveň č.1631: DOM, MOL, DOMA, MORE, ROLE, MODEL, MERADLO,
Úroveň č.1632: VON, INÁČ, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK,
Úroveň č.1633: HAD, RAZ, HRAD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA,
Úroveň č.1634: POT, PRST, SPOR, TEST, PRETO, STROP, PROTEST,
Úroveň č.1635: RISK, SIEŤ, TKAŤ, TRAŤ, ISKRA, RIEKA, STEAK, STRIEKAŤ,
Úroveň č.1636: DNU, KDE, KUS, SEN, DNES, NUDA, SEKUNDA,
Úroveň č.1637: DAV, VLK, VLAK, VKLAD,
Úroveň č.1638: ŽIŤ, VERIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ,
Úroveň č.1639: NÁM, KOMÍN, NÁROK, ROMÁN, NÁMORNÍK,
Úroveň č.1640: HRA, ROH, OPAR, ROPA, PAROH,
Úroveň č.1641: BEH, HIT, IBA, TRH, TRI, HROT, BATOH, BOHATIER,
Úroveň č.1642: HON, ONO, DOSŤ, HOSŤ, OSOH, HODNOSŤ,
Úroveň č.1643: KDE, REČ, DEKA, DRAK, DARČEK,
Úroveň č.1644: BOH, HROB, UCHO, BRUCHO,
Úroveň č.1645: TUK, ATAK, KAŠA, TAŠKA, ŠATKA, ŠKATUĽA,
Úroveň č.1646: BOJ, JAS, OSA, SOB, JASNO, BONSAJ,
Úroveň č.1647: LEV, VEC, CVAL, VALEC,
Úroveň č.1648: DVA, DÝZA, VÝRAZ, ZDRAVÝ,
Úroveň č.1649: CIT, TEN, CENA, CESTA, STANICE,
Úroveň č.1650: HÁK, ŠOK, HORKÁ, HRÁŠOK,
Úroveň č.1651: TAM, TÍM, MÄTA, PAMÄTNÍK,
Úroveň č.1652: BAR, BEH, BREH, BAREL, HRABLE,
Úroveň č.1653: NOS, KOPA, SAKO, POKOJ, SOPKA, SPONA, JAPONSKO,
Úroveň č.1654: DAV, DVA, VODA, VDOVA,
Úroveň č.1655: DELO, DIEL, DOLE, DIELO,
Úroveň č.1656: JAR, KRAJ, SRNA, NAJSKÔR,
Úroveň č.1657: KOČ, LOV, NOVÝ, ČELO, VÝČNELOK,
Úroveň č.1658: VON, KRÁĽ, KÁRO, NÁROK, KRÁĽOVNÁ,
Úroveň č.1659: HRA, HROB, OBOR, CHOROBA,
Úroveň č.1660: KRT, ŠOK, ŠÁL, ROŠT, ŠTRK, OLTÁR, KLÁŠTOR,
Úroveň č.1661: PRI, INAK, KARI, PARK, PUŠKA, ŠKRUPINA,
Úroveň č.1662: HÁK, ŠOK, HORKÁ, HRÁŠOK,
Úroveň č.1663: JAR, JED, KDE, JEDNA, JADERNÍK,
Úroveň č.1664: ROJ, ČAJ, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ,
Úroveň č.1665: ŽIŤ, RÁSŤ, STÁŤ, STRÁŽ, STRÁŽIŤ,
Úroveň č.1666: ÚTES, ÚČES, ÚČET, SÚČET,
Úroveň č.1667: OKO, ONO, HNIS, OKNO, OSOH, OHNISKO,
Úroveň č.1668: DOM, MOL, DELO, MODEL, MERADLO,
Úroveň č.1669: BEZ, RAZ, BREZA, ZEBRA,
Úroveň č.1670: PLOD, DIELO, PODLO, POHODLIE,
Úroveň č.1671: KINO, LANO, TLAK, TONA, KOTLINA,
Úroveň č.1672: PRST, SPOR, TEST, PRETO, STROP, PROTEST,
Úroveň č.1673: NÁM, KÁRO, MORA, KOMÁR, NORMA, NÁROK, NÁRAMOK,
Úroveň č.1674: NÁM, MRÁZ, PENA, PERA, ZÁMER, PARMEZÁN,
Úroveň č.1675: KRT, KTO, ROK, KROK, ŠKRIATOK,
Úroveň č.1676: DAŤ, MAŤ, RIAD, MIERA, DRIEMAŤ,
Úroveň č.1677: PÁR, PÁS, PÁV, PRAVÁ, SPRÁVA,
Úroveň č.1678: KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, PONÚKAŤ,
Úroveň č.1679: UCHO, CHRUP, PRACH, PORUCHA, ROPUCHA,
Úroveň č.1680: HAD, DRUH, HRAD, HRUDA,
Úroveň č.1681: REČ, ČERV, VEČER, VČERA, VEČERA,
Úroveň č.1682: BEZ, CEZ, ZLE, ZBABELEC,
Úroveň č.1683: DLH, HALA, HLAD, IHLA, DLAHA, HLINA, IHLAN, HLADINA,
Úroveň č.1684: ASI, VLK, LAIK, SILA, VILA, VLAK, SLIVKA,
Úroveň č.1685: NOS, SLON, SKLON, SLNKO,
Úroveň č.1686: DLH, HON, NOC, CHLADNO,
Úroveň č.1687: DELO, DIEL, DOLE, DIELO, ÚDOLIE,
Úroveň č.1688: KER, KRT, KTO, NOC, TEN, OTEC, KONCERT,
Úroveň č.1689: STAV, TVAR, TRASA, STRAVA,
Úroveň č.1690: DIV, VLK, VLAK, DIALO, VKLAD, KLADIVO,
Úroveň č.1691: LAMA, MAPA, LAMPA, PALMA,
Úroveň č.1692: HRA, ROH, HORA, ÚHOR, ÚROK, ČARO, HORÚČKA,
Úroveň č.1693: AKO, MORA, MRAK, MORIAK,
Úroveň č.1694: JED, JEDEN, NÁDEJ, NÁDEJE,
Úroveň č.1695: DIV, VODA, DIALO, ODLIV, DIVADLO,
Úroveň č.1696: ROŠT, ŠTRK, VRŠOK, ŠTVRTOK,
Úroveň č.1697: VEK, ŠEV, KVET, VEKO, VŠETKO,
Úroveň č.1698: VIAC, CIEVA, VALEC, LAVICE,
Úroveň č.1699: RÁM, SÁM, MÁLO, SOMÁR, SOLÁRIUM,
Úroveň č.1700: KOV, KRV, KOZA, VZOR, VZORKA,
Úroveň č.1701: TAM, MENA, META, AGENT, MAGNET,
Úroveň č.1702: KINO, KLIN, LANO, TLAK, LINKA, NIKTO, KOTLINA,
Úroveň č.1703: ASI, PIŤ, PÁS, ÁZIA, ZÁPAS, ZÁPIS, ZÁPASIŤ,
Úroveň č.1704: VÝR, KÁRO, KÁVA, KÁROVANÝ,
Úroveň č.1705: MED, DETI, MODEL, OMDLETIE,
Úroveň č.1706: ALE, REPA, PERLA,
Úroveň č.1707: BOK, ZOO, BOZK, OBOR, ZBOR, ZOBÁK, OBRÁZOK,
Úroveň č.1708: STO, PRST, ROŠT, SPOR, STROP, ŠPORT, PŠTROS,
Úroveň č.1709: BOL, LEBO, OBAL, ALEBO,
Úroveň č.1710: DNO, NEŽ, DŽOB, NEBO, BENDŽO,
Úroveň č.1711: KAM, KTO, AUTO, KINO, NIKTO, KOMUNITA,
Úroveň č.1712: DÓM, MED, TAM, ATÓM, META, MÓDA, TEDA, METÓDA,
Úroveň č.1713: POD, DELO, DOLE, PLOD, POLE, PODIEL,
Úroveň č.1714: PAS, PLŤ, PLSŤ, POSLAŤ,
Úroveň č.1715: ATAK, KARTA, KARATE,
Úroveň č.1716: COP, PEC, PES, PERO, SPOR, PROCES,
Úroveň č.1717: NIE, TRI, DETI, NERV, DVERE, NETER, TVRDENIE,
Úroveň č.1718: ZEM, ZLE, ZMES, ZMYSEL,
Úroveň č.1719: PES, DREP, PERA, PRED, REPA, PREDSA,
Úroveň č.1720: BOL, ZUB, OBAL, UZOL, BUZOLA,
Úroveň č.1721: OKO, KOLO, SOKOL, KOSTOL,
Úroveň č.1722: NÁM, ÁNO, KOMÁR, NÁRAMOK,
Úroveň č.1723: AKO, KOV, KOZA, VZOR, VZORKA,
Úroveň č.1724: TAK, MAPA, MATKA, PAMIATKA,
Úroveň č.1725: ŠÍP, PÍLA, LÍŠKA, PÍŠŤALKA,
Úroveň č.1726: KTO, OKO, ONO, OKNO, KONTO,
Úroveň č.1727: ONO, KOLO, OKNO, KOLENO,
Úroveň č.1728: BOH, BOK, HORKÁ, CHROBÁK,
Úroveň č.1729: TAK, KURA, RUKA, STRUK, KAKTUS, RUKSAK, SKRUTKA,
Úroveň č.1730: LETO, ROLE, TELO, LOTÉRIE,
Úroveň č.1731: KEL, LES, LOS, LIST, SITO, SITKO, LETISKO,
Úroveň č.1732: PRI, PÁR, RÁM, TRI, TRÁM, PIRÁT, PRIMÁT,
Úroveň č.1733: ČAJ, DOJČA, JADRO, ČARODEJ,
Úroveň č.1734: KRT, PRE, TYP, PARK, PERA, REPA, PARKET, PARKETY,
Úroveň č.1735: AKO, BOL, OBAL, OBLAK,
Úroveň č.1736: ZEM, MENA, ZMENA, ZMRAZENÝ,
Úroveň č.1737: HRA, OKO, ROH, HORA, KOHO, ROHOŽ, ROHOŽKA,
Úroveň č.1738: KRM, NÁM, ROK, MRAK, KOMÁR, NÁROK, ROMÁN, NÁRAMOK,
Úroveň č.1739: ČLN, ČELO, ČLENOK, ČLOVEK, VÝČNELOK,
Úroveň č.1740: KER, KRT, PRE, TYP, PARK, PARKETY,
Úroveň č.1741: DIV, VLK, VILA, VLAK, ODLIV, VKLAD, KLADIVO,
Úroveň č.1742: CIT, STAN, CESTA, TANEC, STANICE,
Úroveň č.1743: BRAT, PERA, PRETO, POTREBA,
Úroveň č.1744: LUK, LAIK, LIPA, PILULKA,
Úroveň č.1745: KRT, KURA, LÚKA, RUKA, KULTÚRA,
Úroveň č.1746: KUNA, KURA, RUKA, URNA, KORUNA,
Úroveň č.1747: LET, META, METLA,
Úroveň č.1748: DOLE, PLOD, POLE, LEPIDLO,
Úroveň č.1749: KTO, OKO, ONO, OKNO, KONTO,
Úroveň č.1750: KDE, KOČ, BEDRO, DOBRE, DROBČEK,
O hre Záhrada Slov Používanie COOKIES Všetky úrovne Pridajte riešenie a vyhrajte


Na tejto webstránke používame cookies. Prezeraním stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Viac informácií.